Chương 1: Hồ nữ
Chương 2: Thạch Đầu ca ca
Chương 3: Đi xa
Chương 4: Gắn bó
Chương 5: Mã thú
Chương 6: Thiếu niên bạch bào
Chương 6: Thiếu niên áo trắng
Chương 7: Dư phủ
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân
Chương 9: Pháp trận
Chương 9: Trận pháp
Chương 10: Nguy cơ
Chương 11: Thức tỉnh
Chương 12: Ta là Hàn Lập
Chương 13: Ma Quang
Chương 14: Gặp biến
Chương 15: Lệnh bài
Chương 16: Tuyệt vọng
Chương 17: Diệt nhị tu
Chương 18: Thỉnh cầu
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần
Chương 20: Mời
Chương 21: Nguyên Anh dị biến
Chương 22: Phong Vân song sát
Chương 23: Tranh đấu
Chương 24: Nghiền ép
Chương 25: Lục Nhai
Chương 26: Tung tích địch nhân
Chương 26: Địch nhân lại xuất hiện
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ
Chương 28: Kinh sợ
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm
Chương 30: Nâng ruộng
Chương 31: Thông Dịch cốc
Chương 32: Nghịch Đan Quyết
Chương 33: Tiên Thiên tử khí
Chương 34: Kẻ trộm
Chương 35: Man Thiên Quá Hải
Chương 36: Thâu lương hoán trụ*
Chương 36: Thay xà đổi cột
Chương 37: Thoát thân
Chương 38: Liễu ám hoa minh*
Chương 38: Bóng liễu rộ hoa
Chương 39: Dặn dò
Chương 40: Không giải quyết được gì
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình
Chương 42: Mất mà được lại
Chương 43: Đại thù được báo
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên
Chương 45: Điều đó không có khả năng

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI