Chương: Dị Giới Toàn Chức Nghiệp Đại Sư Chương mở đầu
Chương 1: Dược tề học thái điểu
Chương 2: Ma pháp thiên tài
Chương 3: U Linh thảo
Chương 4: Sư hạt
Chương 5: Rời đi
Chương 6: Song Túc Phi Long
Chương 7: Gặp chuyện không may
Chương 8: Leviathan Tinh Tinh
Chương 9: Sương kết
Chương 10: Chiếc nhẫn cùng vải vẽ tranh sơn dầu
Chương 11: Galos
Chương 12: Phỉ Thúy chi tháp
Chương 13: Đẳng cấp chứng thực
Chương 14: Mật đàm
Chương 15: Chợ đêm
Chương 16: Ma tinh giao dịch
Chương 17: Trấn áp
Chương 18: Dược tề Phong Bạo
Chương 19: Phụ tử
Chương 20: Hắc Liên Hoa
Chương 21: Đưa tới cửa đến
Chương 22: Vẽ mặt
Chương 23: Bắn vẻ mặt
Chương 24: Lão Mai Lâm
Chương 25: Bất đắc dĩ
Chương 26: Quyết đấu
Chương 27: Ngươi muốn khôi phục mấy lần?
Chương 28: Red Bull đồ uống
Chương 29: Quyết đấu
Chương 30: Đột phá
Chương 31: Màu đen lâu đài cổ
Chương 32: Hoàng hôn nguyền rủa
Chương 33: Lang băm
Chương 34: Phối dược
Chương 35: Bị trì hoãn đấu giá
Chương 36: Rình coi
Chương 37: Galos thành chủ
Chương 38: Đấu giá
Chương 39: Tranh đoạt
Chương 40: Thâm thúy chi ngân
Chương 41: Hai đào giết ba sĩ
Chương 42: Chú thuật sư Ruben
Chương 43: Ysela
Chương 44: Giá trên trời
Chương 45: Chia của
Chương 46: Điểm Kim Bổng
Chương 47: Long Huyết mực nước
Chương 48: Mời
Chương 49: Yến hội