Chương 1: Ô giấy dầu của thiếu niên
Chương 2: Phẩm sắc phục chi chế
Chương 3: Nạp lí quyết chủng
Chương 4: Gió tây thổi bay một hồ máu
Chương 5: Cưỡng bức cấp
Chương 6: Núi cùng nước tận ngờ hết lối
Chương 7: Cá tự nguyện mắc câu
Chương 8: Hu phất đô du, tương đắc vô gian
Chương 9: Ám sát
Chương 10: Phản kích
Chương 11: Quân pháp sâm nghiêm
Chương 12: Thợ săn cùng con mồi
Chương 13: Tử cục
Chương 14: Lục thiên trị hưng, tam giáo đạo hạnh
Chương 15: Ngũ tướng quân, thất phu nhân
Chương 16: Văn hoan hạ Dương Châu
Chương 17: Một lời nói toạc ra bách tướng thân
Chương 18: Đêm sao hàn mang lạnh như nước
Chương 19: Vô cùng đáng sợ
Chương 20: Thân chết đèn tắt
Chương 21: Tấn Lăng ngoài thành ngũ canh cổ
Chương 22: Môn phiệt
Chương 23: Đem hợp hai họ chi hảo
Chương 24: Song thắng
Chương 25: Một biệt hai khoan, các sinh vui mừng
Chương 26: Vận ngoại sinh vận, hương ngoại sinh hương
Chương 27: Đứng ở này đình xem này viên
Chương 28: Lớn nhỏ hồ ly
Chương 29: Ngũ ngôn vè
Chương 30: Như thế nào trung
Chương 31: Củ củ cát lũ, làm sao lí sương
Chương 32: Như thế cảnh giới
Chương 33: Lưỡi như lợi nhận
Chương 34: Ám độ trần thương
Chương 35: Như thực như huyễn
Chương 36: Dịch dung dịch cốt
Chương 37: Cư bạch ốc, táng vạn dư
Chương 38: Nam nhi sinh ở trong thiên địa
Chương 39: Ý không ở trong lời
Chương 40: Có mỹ ước hẹn
Chương 41: Mộ giai nhân
Chương 42: Nho đạo chi biện
Chương 43: Quỷ dị sát khí
Chương 44: Tình trường chiến trường
Chương 45: Ngàn dặm nước sông chảy về hướng đông
Chương 1: Phong kiều hồ đêm người không ngủ
Chương 2: Thanh nhạc khó thanh bình
Chương 3: Ngũ sắc long loan trương bất nghi
Chương 4: Thượng sách giết người
Chương 5: Giương buồm nam hạ