Chương 1: Xuyên việt Đại Tần, bắt đầu triệu hoán Tảo Địa Tăng
Chương 2: Diễm Phi cùng Nguyệt Thần
Chương 3: Ta, là người ngươi không chọc nổi
Chương 4: Phạm vào sát giới lại như thế nào?
Chương 5: Vậy liền... Đánh đi!
Chương 6: Diễm Phi Lục Hồn Khủng Chú
Chương 7: Không sợ thích ta sao?
Chương 8: Trong vòng năm năm, Tần quốc sẽ nhất thống thiên hạ!
Chương 9: Luận thiên hạ đại thế
Chương 10: Ta đến ngày, Tần Vương nghênh đón!
Chương 11: Diễm Phi, ngươi không cần quá phận nữa
Chương 12: Thiên Sát Địa Tuyệt, Si Mị Võng Lượng!
Chương 13: Hừ, cái này cái hỗn đản, quá khinh người
Chương 14: Có thể được dạng này cao nhân, quả nhân bá nghiệp lo gì?
Chương 15: Lữ Bất Vi nổi giận
Chương 16: Văn võ bá quan khiếp sợ hoảng sợ
Chương 17: Doanh Chính tựa hồ, nhận lầm người?
Chương 18: Cho Hồ Hợi một cái tát tai tử
Chương 19: Hồ Hợi, ngươi có biết tội của ngươi không?
Chương 20: Trị tội Hồ Hợi
Chương 21: Vừa vặn thiếu một cái nữ chủ nhân đây
Chương 22: Diễm Phi ghen
Chương 23: Hàn San cùng Lăng Tuyết cảm động
Chương 24: Cùng Doanh Chính dạ đàm
Chương 25: Lữ Bất Vi ám sát kế hoạch
Chương 26: Ôn nhu săn sóc Hàn San cùng Lăng Tuyết
Chương 27: Lao Ái muốn tạo phản
Chương 28: Biệt khuất Lao Ái
Chương 29: Không có tìm tới chứng cứ?
Chương 30: Ta nói ngươi tạo phản, ngươi chính là tạo phản!
Chương 31: Hôm nay, Lao Ái phải chết!
Chương 32: Ta có thể trở thành ngươi nữ nhân
Chương 33: Chém giết Lao Ái, hướng Đại Vương phục mệnh
Chương 34: Tô Thành vua màn ảnh diễn kỹ
Chương 35: Đông Phương Bất Bại!
Chương 36: Đông Phương Bất Bại pk Diễm Phi
Chương 37: Đông Phương Bất Bại trả thù Tô Thành
Chương 38: Lục Kiếm Nô xuất thủ, ám sát Tô Thành
Chương 39: Tảo Địa Tăng pk Lục Kiếm Nô
Chương 40: Nhập Ma sau Lục Kiếm Nô
Chương 41: Ngược sát Lục Kiếm Nô
Chương 42: Đông Phương Bất Bại hiểu lầm
Chương 43: Xấu hổ Đông Phương Bất Bại
Chương 44: Trong vòng ba tháng, nhường Lữ Bất Vi rơi đài!
Chương 45: Quốc Sư, quả nhân còn có một chuyện
Chương 46: Liên quan tới đối Triệu hậu lớn gan suy đoán
Chương 47: Triệu hậu, ta là tới trị bệnh cho ngươi
Chương 48: Đưa cho Triệu hậu lễ vật
Chương 49: Quốc Sư có bằng lòng hay không, trở thành bản cung đạo cụ?
Chương 50: Nguyệt Thần đến