Chương 1: Tỉnh mộng Đường Triều, Cao Tông Lý Trị!
Chương 2: Tân thủ lễ bao, Kiếm Tiên Cô Thành!
Chương 3: Kiếm Tiên oai, khủng bố như vậy!
Chương 4: 15 xử nam, nhà có lưỡng mỹ!
Chương 5: Văn Tinh vẫn lạc, Tướng Tinh ảm đạm!
Chương 6: Quang Minh Huyền Giáp, rườm rà lâm triều!
Chương 7: Lâm triều bắt đầu, Ngụy Chinh bệnh nặng!
Chương 8: Lúc sắp chết, một mảnh Hạo Nhiên!
Chương 9: Như thế nào là vương cũng. Đây là quân vậy!
Chương 10: Thiếu niên biệt kinh, khiếp sợ Cô Thành!
Chương 11: Lấy xin thân, duy trì trật tự Ngự Sử!
Chương 12: Linh Châu Khai Dương, khi quân phạm thượng!
Chương 13: Thiện lương dịu dàng, Lưu gia cô nương!
Chương 14: Lưu phụ giá lâm, một cái yêu cầu!
Chương 15: Quan lại bao che cho nhau, thiên đại chỗ dựa!
Chương 16: Phiền phức đến cửa, hung hăng càn quấy!
Chương 17: Nói hết tâm sự, phá miếu đính ước!
Chương 18: Thân phận bại lộ, vồ vào đại lao!
Chương 19: Cùng đường mạt lộ, có ý định mưu phản!
Chương 20: Đại chiến sắp nổi, Cô Thành đến!
Chương 21: Vị Thủy chiến trường, Diệp Cô Thành ra!
Chương 22: Kiếm phân chiến trường, Lý Trị ra trận!
Chương 23: Trợn mắt ngoác mồm, tham kiến Thái tử!
Chương 24: Điểm Tướng Đài bên trên, Thái tử chí nguyện!
Chương 25: Sự tình lắng lại, tiếp Lưu Hân Nhi!
Chương 26: Quốc Công đến cửa, phụng mệnh thăm dò!
Chương 27: Bắt tay chính vụ, mẫu sinh nghìn cân!
Chương 28: Một ngàn tích phân, Thanh Y Kiếm Tiên!
Chương 29: Mẫu sinh nghìn cân, kích động đường hoàng!
Chương 30: Yêu cầu làm quan, Ngọc Lang huyện lệnh!
Chương 31: Cuối cùng đến Ngọc Lang, Miêu gia phong tình!
Chương 32: Mang theo quân tiền nhiệm, Ngọc Lang Phủ Nha!
Chương 33: Miêu Thập Nhị Tông, Ngật Lâu nhất tộc!
Chương 34: Kinh động Ngọc Lang, Âu Dương đại nhân!
Chương 35: Pháp trường thăng đường, Ngật Lâu gia đến!
Chương 36: Hung hăng càn quấy, tội ác ngập trời!
Chương 37: Chất vấn bách tính, phán trảm lập quyết!
Chương 38: Thiết huyết thủ đoạn, khiếp sợ Dạ Lang!
Chương 39: Giáo hóa suy nghĩ, hạt giống đến!
Chương 40: Ta sở nguyện, ăn no mặc ấm!
Chương 41: Khắp núi vàng rực, hạnh phúc thỏa mãn!
Chương 42: Hạnh phúc phiền não, đối ngoại Thương Hội!
Chương 43: Cải tính dịch tục, công ở thiên thu!
Chương 44: Ăn no mặc ấm, trong lòng mong muốn!
Chương 45: Làn gió mới mới diện mạo, một cô thiếu nữ!
Chương 46: Nhường ngôi hoàng vị, Lý Trị từ chối!
Chương 47: Miêu Cương Cổ Độc, cạn chén rượu đầy!
Chương 48: Lẫn nhau bạo thân phận, Ngật Bộc nhất tộc!
Chương 49: Tứ phương quan tâm, Khâm Sai cuối cùng đến!
Chương 50: Thân phận bại lộ, cáo già!