Chương 218: Vs Dagruel - Phần 7
Chương 219: Vs Dagruel - Phần 8 - Kết thúc
Chương 220: Vương đô hỗn loạn
Chương 221: Vương đô hỗn loạn - Anh hùng -
Chương 222: Vương đô hỗn loạn - Biến cố -
Chương 223: Vương đô hỗn loạn - Sơ tán -
Chương 224: Vương đô hỗn loạn - Đánh bại -
Chương 225: Xưng đế - Khúc cao trào
Chương 226: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 1
Chương 227: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 2
Chương 228: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 3
Chương 229: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 4
Chương 230: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 5
Chương 231: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 6
Chương 232: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 7
Chương 233: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 8 - Kết thúc
Chương 234: Sự thống trị của Tổng lãnh thiên thần
Chương 235: Tại lục địa phương bắc - Phần đầu
Chương 236: Tại lục địa phương bắc - Phần giữa
Chương 237: Tại lục địa phương bắc - Phần cuối
Chương 238: Công lý và mâu thuẫn
Chương 239: Thiên thành vạn dặm
Chương 240: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 1
Chương 241: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 2
Chương 242: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 3
Chương 243: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 4
Chương 244: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 5
Chương 245: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 6
Chương 246: Rimuru vs Yuuki - Phần đầu
Chương 247: Rimuru vs Yuuki - Phần giữa
Chương 248: Rimuru vs Yuuki - Phần cuối
Chương: Tái sinh thành . . .
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 1
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 2
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 3
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 4
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 5
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 6
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 7
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 8
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 9
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 10
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 11
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 12
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 13
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 14
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 15
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 16
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 17
Chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 18