Chương 1: Thanos tiểu đệ đệ
Chương 2: Ta gọi Jean Grey
Chương 3: Chúng ta đều có một tên hỗn đản ca ca
Chương 4: Jean Grey
Chương 5: Đến từ DC trong vũ trụ Batman
Chương 6: Ngươi muốn ta ngủ Jean Grey?
Chương 7: Thật nghĩ ngủ Jean Grey
Chương 8: Giáo sư X lần nữa chấn kinh!
Chương 9: Bát quái Wolverine
Chương 10: Haki Sắc Màu Bá Vương
Chương 11: Trên trời rơi xuống cái Iron Man
Chương 12: Tony Stark
Chương 13: White Queen cùng Juggernaut
Chương 14: Tham gia nhiệm vụ
Chương 15: Bựa Iron Man
Chương 16: Avengers
Chương 17: Người nhện
Chương 18: Người nhện cùng Lizard
Chương 19: S. H. I. E. L. D
Chương 20: Mutant cách đấu tràng
Chương 21: Chui vào Mutant cách đấu tràng!
Chương 22: Quill cùng Scorpion
Chương 23: Cyclops
Chương 24: Mutant sỉ nhục!
Chương 25: Ta hôm nay có thể sẽ đánh chết ngươi!
Chương 26: Thần chỉ dẫn sự tình
Chương 27: Năng lượng công kích
Chương 28: Loki muốn tới!
Chương 29: Nhiệm vụ này không có tâm bệnh!
Chương 30: Infinity Gems chỗ nào tìm, vẫn là muốn đi S. H. I. E. L. D!
Chương 31: Ta đã đã cho các ngươi cơ hội!
Chương 32: Ta không phải thánh mẫu biểu
Chương 33: Ngọa tào! Batman đoạt Space Gem?
Chương 34: Cho nên nói, ngươi cũng không phải là một cái Mutant!
Chương 35: Emma thỉnh cầu cầu!!
Chương 36: Blackgate Penitentiary bạo động!
Chương 37: Dân phong thuần phác Gotham thành phố
Chương 38: Superman đại chiến Batman
Chương 39: Có tín nhiệm nguy cơ Batman
Chương 40: Đây coi như là câu dẫn sao?
Chương 41: DC trong vũ trụ Superman!
Chương 42: Cùng Superman so khí lực
Chương 43: Batman cùng Lex Luthor
Chương 44: Người, là có thể chiến thắng thần!
Chương 45: Sooke cùng Batman
Chương 46: Đạt được Space Gem
Chương 47: Chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một đêm?
Chương 48: Hàng giả Space Gem
Chương 49: Ta mẹ nó còn có một cái hệ thống không gian?
Chương 50: Infinity Gauntlet