Ngươi Khỏe, Thiếu Tướng Đại Nhân - Hàn Vũ Ký

Ngươi Khỏe, Thiếu Tướng Đại Nhân

Cố Niệm Chi không biết làm gì, mới có thể làm cho cái đó thiết huyết lạnh lùng thiếu tướng đại nhân yêu chính mình.

Mặt mũi sâm nghiêm thiếu tướng đại nhân đàng hoàng trịnh trọng: “... Tới trêu ta à, trêu được sẽ là của ngươi.”

Cố Niệm Chi: “!!!”

 

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu