Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Tôn - Lạc Thư

Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Tôn

Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn - Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Tôn.

“Một đời Tiên Tôn” Lạc Trần bị người đánh lén, trùng sinh hồi trở lại Địa Cầu. Hắn thề, nhất định phải cải biến vận mệnh, đứng ở đỉnh cao nhất thế giới này.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tiên Tôn trở về
Chương 2: Thông châu Diệp gia
Chương 3: Kỳ ngộ liên tục
Chương 4: Kiếp trước bạn gái
Chương 5: Có thù tất báo
Chương 6: Trước thu tiền lãi
Chương 7: Nhìn không thấy người
Chương 8: Quy tắc ngầm
Chương 9: Tiên Tôn không thể phạm
Chương 10: Mỹ nữ bò giường
Chương 11: Nhân viên ông chủ
Chương 12: Làm khó dễ ông chủ
Chương 13: Nhất tuyến minh tinh
Chương 14: Bưu ca
Chương 15: Phách lối
Chương 16: Ai càng phách lối
Chương 17: Ta chỗ dựa
Chương 18: Có thể chịu phục
Chương 19: Phiền phức tới cửa
Chương 20: Cút ngay cho ta
Chương 21: Vạch trần gian tế
Chương 22: Ta muốn
Chương 23: Lợi ích to lớn
Chương 24: Hạ cảnh hoa
Chương 25: Cổ Thi
Chương 26: Chia tay
Chương 27: Ai vứt ai
Chương 28: Đoạt nam nhân
Chương 29: Giáo huấn
Chương 30: Lại tới một cái
Chương 31: Hai đẹp tranh phong
Chương 32: Song mỹ cùng giường
Chương 33: Ngươi bị khai trừ
Chương 34: Thạch Vương khiêu khích
Chương 35: Cho Lạc Trần đào hố
Chương 36: Kiếm lời
Chương 37: Không may tốt
Chương 38: Chân thực Vương Phi
Chương 39: Diệp Chính Thiên xảy ra chuyện
Chương 40: Chiến thư
Chương 41: Tông Sư Vạn Thiên Sơn
Chương 42: Ba quyền bạo Tông Sư
Chương 43: Bốn phương thần phục
Chương 44: Họp lớp
Chương 45: Xem thường
Chương 46: Các ngươi cũng xứng
Chương 47: Hối hận nhất người
Chương 48: Cứu mỹ nhân nữ
Chương 49: Thăm dò Lạc Trần
Chương 50: Sử thượng nhất cuồng lão sư