Chương 1: Trốn ra khỏi nhà nữ nhân
Chương 2: Nhìn thấu âm mưu
Chương 3: Ta không muốn nhảy!
Chương 4: Sinh ra yêu nghiệt
Chương 5: Sao hỗn đản!
Chương 6: Không có tiền làm chuyện gì?
Chương 7: Ngươi làm mùng một, ta làm 15
Chương 8: Cũng không phải ngoại nhân
Chương 9: Thẹn quá hoá giận
Chương 10: Mặt mày xám xịt
Chương 11: Tụ Nhi tỷ gói sủi cảo nhân thịt
Chương 12: Tinh thông Đông y
Chương 13: Cơ thể sống thí nghiệm phẩm
Chương 14: Công việc tốt
Chương 15: Vừa vào vùng nắng ấm quần tà tránh
Chương 16: Cha, ta trở về
Chương 17: Có tiền đồ!
Chương 18: Tụ Nhi tỷ biến dạng!
Chương 19: Chuyện xưa
Chương 20: Triệu Dương, hắn đánh ta!
Chương 21: Cái này tay nhỏ thật là thơm
Chương 22: Ngủ một cái trên giường
Chương 23: Kỳ quái hoa dại
Chương 24: Ám mưu
Chương 25: Đưa ra mời
Chương 26: Trượng nghĩa Trương Tụ Nhi
Chương 27: Bị lừa
Chương 28: Tiểu tinh quái
Chương 29: Thế giới bên ngoài rất đặc sắc
Chương 30: Dư uy
Chương 31: Quạnh quẽ
Chương 32: Bất chợt tới!
Chương 33: Khởi tử hồi sinh!
Chương 34: Giá trên trời!
Chương 35: Dương Vĩ thở dài một tiếng!
Chương 36: Chia tay ba ngày
Chương 37: Hận đến hàm răng ngứa!
Chương 38: Dán tờ giấy
Chương 39: Khai đao
Chương 40: Nháo sự
Chương 41: Mặt mày xám xịt
Chương 42: Kẻ thù đến cửa
Chương 43: Đòi mạng ngươi!
Chương 44: Cực hình
Chương 45: Người ta không là tiểu hài tử
Chương 46: Châm đi bệnh giải
Chương 47: Mang ta đi hóng mát đi!
Chương 48: Cái mông có phải hay không có chút lớn
Chương 49: Sát phong cảnh
Chương 50: Bị Hưng Thịnh thẩm coi trọng