Chương 1: Tiểu ca, giúp ta một chút
Chương 2: Người với người chênh lệch
Chương 3: Lại bóp mấy lần đi
Chương 4: Ngươi được hay không a
Chương 5: Tất có cao nhân
Chương 6: Hồng Mông Tử Khí Quyết
Chương 7: Vị hôn thê có chút xinh đẹp
Chương 8: Ta có giấy chứng nhận
Chương 9: Ta sách ít, ngươi đừng gạt ta
Chương 10: Chẳng lẽ là hắn?
Chương 11: Gặp chuyện bất bình
Chương 12: Ta cũng không phải tại hoảng sợ hắn
Chương 13: Lễ gặp mặt
Chương 14: Dạy cho ngươi một bài học
Chương 15: Từ trước tới giờ không mắc lừa
Chương 16: Mình không thiếu tiền
Chương 17: Phù lục thiên tài
Chương 18: Thật sự là phá của
Chương 19: Bác sĩ thực tập
Chương 20: Vị hôn phu không đơn giản
Chương 21: Vài phút phát tài
Chương 22: Ta chờ ngươi ba năm
Chương 23: Ta có cái vị hôn thê
Chương 24: Tuyệt thế khuynh thành
Chương 25: Trời sinh địch nhân
Chương 26: Tình địch
Chương 27: Đánh mặt
Chương 28: Buổi đấu giá
Chương 29: Biểu ca
Chương 30: Khí phách
Chương 31: Vận khí
Chương 32: Đánh cược
Chương 33: Vang dội cái tát
Chương 34: Không kịp ngươi một phần vạn
Chương 35: Đau lòng
Chương 36: Tử Ngưng
Chương 37: Liệu thương
Chương 38: Nhói nhói ánh mắt
Chương 39: Không muốn
Chương 40: Ta dựa vào
Chương 41: Chỉ đùa một chút
Chương 42: Người ấy Hồng Tụ
Chương 43: Ta không hối hận
Chương 44: Con muỗi máu
Chương 45: Đầu đề
Chương 46: Làm lòng người đau nhức mỹ nhan
Chương 47: Ăn dấm
Chương 48: Sưu mai lạn mã
Chương 49: Hợp pháp ở chung
Chương 50: Mặt mũi không thể ném