Chương 1: Mùi máu tanh
Chương 2: Con đường chết
Chương 3: Tâm Hữu Mãnh Hổ
Chương 4: Sinh tử từ mệnh
Chương 5: Tay không vật lộn
Chương 6: Hãn phỉ
Chương 7: Kẻ liều mạng
Chương 8: Truy nã
Chương 9: Thú bao vây
Chương 10: Lại lần nữa biến cường
Chương 11: Dưới trời chiều hung phạm
Chương 12: Tai vạ bất ngờ
Chương 13: Nữ nhân ngốc đáng yêu
Chương 14: Lộ trình cuối cùng
Chương 15: Cùng đường mạt lộ
Chương 16: Nụ cười
Chương 17: Huyền án
Chương 18: Hệ thống chức năng mới
Chương 19: Ngày thẩm phán
Chương 20: Cược mệnh
Chương 21: Bảo Nhi
Chương 22: Oanh động toàn bộ lưới
Chương 23: Nữ nhân không biết xấu hổ
Chương 24: 1 bài báo đưa tới oanh động
Chương 25: Ánh sáng ban mai
Chương 26: Sinh tử
Chương 27: Kết thúc
Chương 28: Nhiệm vụ thưởng
Chương 29: Desert Eagle
Chương 30: Phi Long Tại Thiên
Chương 31: Thuế biến
Chương 32: Cáo bảo bảo
Chương 33: Thâm sơn thủy quái
Chương 34: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc
Chương 35: Thực lực bạo tăng
Chương 36: Thần bí quả thực
Chương 37: Gió tuyết
Chương 38: Lão tài xế
Chương 39: Chi nhánh nhiệm vụ
Chương 40: Duyên phận
Chương 41: Võ thuật có thể đánh hay không
Chương 42: Lại gặp tiểu thái muội
Chương 43: Diệp gia tiểu tức phụ
Chương 44: Đánh cho đến chết
Chương 45: Cháy bạo toàn bộ con đường đánh nhau
Chương 46: Té lộn một cái
Chương 47: Một cái nàng dâu đưa tới huyết án
Chương 48: Ngòi nổ
Chương 49: Nhân vật truyền kỳ
Chương 50: Giữa lưng Quan Công nam nhân