Chương 1: Từ đầu trở lại
Chương 2: Shylock thỉnh cầu
Chương 3: Tịch Mịch Như Tuyết
Chương 4: Chết náo động
Chương 5: Chợ đêm khiêu chiến
Chương 6: Kinh diễm kỹ năng
Chương 7: Nhẹ nhàng khoan khoái luyện cấp
Chương 8: Đánh giết Tu Rothe
Chương 9: Nhất Kỵ Đương Thiên
Chương 10: Thâm Uyên giả
Chương 11: Hắc Thiết Ti Tửu
Chương 12: Chống đỡ diệu dụng
Chương 13: Hắc Tử tốt vận
Chương 14: Vượt xa người thường người chơi thể chất
Chương 15: Vui quá hóa buồn
Chương 16: Tất cả đều là tên lừa đảo
Chương 17: Ma khí Khai Phong, danh kiếm xuất thế
Chương 18: Cửu Đầu Long Trảm
Chương 19: Tà Ác Tiên Si
Chương 20: Thâm Uyên giả nguyền rủa
Chương 21: Ngọa Hổ Tàng Long
Chương 22: Không hạ tuyến
Chương 23: Bạo Quân Hùng
Chương 24: Địa ngục gào thét
Chương 25: Ám Dạ Du Hiệp
Chương 26: Như kỳ tích thủ pháp
Chương 27: Tiến bộ Thạch Phong tiểu đội
Chương 28: Địa Ngục cấp khủng bố
Chương 29: Siêu phàm trạng thái
Chương 30: Huyết Sắc Chi Nhận
Chương 31: Nguyên lai dưới Địa Ngục như thế sảng khoái
Chương 32: Kinh diễm mời
Chương 33: Trước ngạo mạn sau cung kính (thượng)
Chương 34: Trước ngạo mạn sau cung kính (trung)
Chương 35: Trước ngạo mạn sau cung kính (hạ)
Chương 36: Phong hiểm địa tinh
Chương 37: Hỏa tiễn giày
Chương 38: Song Xà Chi Hoàn
Chương 39: Hiền Giả Chi Thạch
Chương 40: Thái Dương Thần Điện
Chương 41: Trấn nhỏ oanh động
Chương 42: Nguyên tố tinh luyện
Chương 43: Đoán tạo chi thư
Chương 44: Biến hóa
Chương 45: Học sinh kém của lớp
Chương 46: Oan gia ngõ hẹp
Chương 47: Thẻ VIP Bắc Đẩu
Chương 48: Cuộc đánh lộn không cân sức
Chương 49: Nhìn với con mắt khác
Chương 50: Độ nóng nảy của Áo giáp Phòng vệ