Đại Y Lăng Nhiên - Chí Điểu Thôn

Đại Y Lăng Nhiên

Y học viện học sinh Lăng Nhiên có một cái tiểu mục tiêu, muốn trở thành trên thế giới vĩ đại nhất y sinh, kết quả không cẩn thận thực hiện.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ta không là bệnh tinh thần
Chương 2: Cao thủ cô quạnh
Chương 3: Thanh Vân chi thê
Chương 4: Đứt đuôi nối lại
Chương 5: Gia truyền kỹ thuật
Chương 6: Đi cấp cứu
Chương 7: Tuyển người
Chương 8: Ngoại khoa thánh thủ
Chương 9: Gãy cánh Thiên sứ
Chương 10: Ta là thực tập sinh
Chương 11: Kỹ năng mới
Chương 12: Dưới cống phòng khám bệnh
Chương 13: Đứt tay khâu lại
Chương 14: Trao quyền
Chương 15: Kiểm tra
Chương 16: Mô tô nữ lang
Chương 17: Diệu thủ hồi xuân
Chương 18: Rảnh rỗi
Chương 19: Thủ pháp
Chương 20: Ngoại khoa phán đoán
Chương 21: Khâu lại dây chuyền sản xuất
Chương 22: Ta có người
Chương 23: Kim Lộc
Chương 24: Thành tựu mới
Chương 25: Trung cấp hòm báu
Chương 26: Chân thành cảm tạ
Chương 27: Dùng thuốc
Chương 28: Khai phóng tính vết thương
Chương 29: Tay không cầm máu
Chương 30: Phòng giải phẫu
Chương 31: Diễn xuất
Chương 32: Video
Chương 33: Trẻ tuổi lỗ mãng
Chương 34: Xuất huyết điểm phán đoán
Chương 35: Thi đơn sách skill
Chương 36: Hợp lý phân phối
Chương 37: Luận văn ra lò
Chương 38: Ngoài sân hội chẩn
Chương 39: Đối lập
Chương 40: Chữa bệnh tế bào
Chương 41: Trực đêm
Chương 42: Quà tặng
Chương 43: Đại thương sẹo
Chương 44: Mỹ dung châm
Chương 45: Thứ hai
Chương 46: Thuận
Chương 47: Vở kịch lớn
Chương 48: Người này còn là thực tập sinh
Chương 49: Trêu chọc
Chương 50: Lệ nóng doanh tròng