Chương 1: Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập
Chương 2: Thiên nhân hợp nhất ý cảnh
Chương 3: Cường đại sức cuốn hút
Chương 4: Cách xa hắn một chút, miễn cho không may!
Chương 5: Gà quá đẹp tam liên quỳ!
Chương 6: Vương đại đạo diễn chấn kinh!
Chương 7: Đại Lực Kim Đan
Chương 8: Cúc Tịnh Y lên núi
Chương 9: Diệp Thu nói đạo kinh
Chương 10: Xung phong nhận việc Vương đạo
Chương 11: Đây mới gọi là đánh mặt!
Chương 12: Diệp Thu sư phụ hội thú ngữ?
Chương 13: Quốc tuý bên trong trà cùng đạo
Chương 14: Thần đồng dạng xào trà thủ đoạn
Chương 15: Diệp sư phụ thật điệu thấp
Chương 16: Cảm động đến khóc?
Chương 17: Nội tâm xúc động
Chương 18: Tế điện lão đạo sĩ
Chương 19: Phúc duyên thâm hậu tự có thần phù hộ
Chương 20: Mệnh kiếp hiển hiện
Chương 21: Diệp Thu sư phụ lóe sáng đăng tràng
Chương 22: Diệp Thu sư phụ cùng heo rừng
Chương 23: Tam liên quất
Chương 24: Muốn đi người Thái Côn
Chương 25: Trên sơn đạo dấu chân
Chương 26: Huỳnh Lỗi cùng Diệp Y Thiến chấn kinh
Chương 27: Một khúc cao sơn lưu thủy
Chương 28: Vương đại đạo diễn thỉnh cầu
Chương 29: Đạo và pháp
Chương 30: Hầu tử đánh Thái Cực
Chương 31: Hạ bút như hữu thần, thơ thành đẹp như vẽ
Chương 32: Thi từ bên trong ý cảnh
Chương 33: Đấm ngực dậm chân Vương đại đạo diễn
Chương 34: Hầu tử muốn viết chữ?
Chương 35: Diệp Thu tức giận
Chương 36: Bã trà cũng là bảo?
Chương 37: Thần kỳ đảo lưu hương thơm
Chương 38: Ăn cơm
Chương 39: Buổi chiều an bài (Canh [5] đến)
Chương 40: Thật là lớn rắn!
Chương 41: Cự tuyệt ở ngoài cửa
Chương 42: Hầu tử đưa nước
Chương 43: Một ly trà là đủ giải lo
Chương 44: Tức nổ tung gà quá đẹp
Chương 45: Có người lên núi
Chương 46: Phách lối lão đầu nhi!
Chương 47: Phiền phức tới cửa
Chương 48: Vốn không muốn tranh luận, làm sao đốt đốt bức bách
Chương 49: Hạ bút như hữu thần Vương lão đầu nhi
Chương 50: Bản đầy đủ 《 Lan Đình Tập Tự 》?