Chương 1: Mau tới bắt cầm thú
Chương 2: Bị hiểu lầm
Chương 3: Chinh phục thầm mến Nữ Thần
Chương 4: Bạn trai tạm thời
Chương 5: Tao ngộ tiền nhiệm
Chương 6: Cuồng thắng 50 triệu
Chương 7: Đổ thạch
Chương 8: Người nào đánh người nào mặt?
Chương 9: Xe Thần kỹ năng
Chương 10: Thật tiện nha
Chương 11: Phong Thủy tên lừa đảo
Chương 12: Thì hỏi Thần không Thần
Chương 13: Nhặt nhạnh chỗ tốt
Chương 14: Cổ vật đại sư khiêu khích
Chương 15: Đáng sợ cảnh hoa
Chương 16: Đột nhiên tới thổ lộ
Chương 17: Đường Long chuyện cũ
Chương 18: Điều tửu
Chương 19: Ác ma phần mộ
Chương 20: Bánh từ trên trời rớt xuống
Chương 21: Tình địch Cao Dương
Chương 22: Hạ mã uy
Chương 23: Ta để ngươi lăn ra ngoài
Chương 24: Không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ
Chương 25: Nam một người tuyển
Chương 26: Giao phong âm nhạc thiên tài
Chương 27: Trời sinh Ca Thần
Chương 28: Hạ Băng Dao chấn kinh
Chương 29: Phẫn nộ Cao Dương
Chương 30: Long có Nghịch Lân, chạm vào tức tử!
Chương 31: Mạnh mẽ xông tới Chim Sơn Ca quán Bar
Chương 32: Thập Tam Thái Bảo
Chương 33: Khổ cực Lộ Trần
Chương 34: Chỉ bằng ta thích ngươi
Chương 35: Đường Long lửa giận
Chương 36: Lần thứ nhất quay phim
Chương 37: Hoàn mỹ ống kính
Chương 38: Theo A Long ca liều diễn kỹ?
Chương 39: Không gì sánh kịp diễn kỹ
Chương 40: A Long ca trang thổ hào
Chương 41: Diệp Lâm Lâm bị bắt cóc
Chương 42: Đường Long chấp nhất
Chương 43: Cao Dương tiệc rượu
Chương 44: Lần nữa giao phong
Chương 45: Hiếm thấy Nhữ lò nung
Chương 46: Lại kiếm lời 100 triệu
Chương 47: Đánh tơi bời Trầm Thất Sát
Chương 48: Khủng bố Đào Vận phù
Chương 49: Bị khinh bỉ
Chương 50: Mẹ vợ nhìn con rể