Chương 1: Sư phụ ta là đổ thần
Chương 2: Cao Nghĩa ghen ghét
Chương 3: Bắt đầu đối thủ chính là Cao Tiến
Chương 4: Biến 3
Chương 5: Tận đến Cao Tiến chín thành chân truyền
Chương 6: Thế giới đổ vương giải thi đấu
Chương 7: Đổ thuật hệ thống
Chương 8: Xuất hiện không mang theo nhạc nền cũng thắng đến ngươi phá sản
Chương 9: Sòng bạc ngầm kinh hiện Khinh Mộng
Chương 10: Hồng Kông đổ vương Hồng Quang
Chương 11: Thế giới đổ vương giải thi đấu dự thi quyền
Chương 12: Hồng Kông đổ vương? Tinh anh tiểu quái mà thôi
Chương 13: Hồng gia, ngươi nên lắp thêm cái máy trợ thính
Chương 14: Khuất nhục Hồng Kông đổ vương Hồng Quang
Chương 15: Thắng ba ngàn vạn đô la Hồng Kông
Chương 16: Tiếu lý tàng đao! Ba ngàn vạn phía sau sát cơ
Chương 17: Sư phụ cho một ngàn vạn, lão tỷ cho một ngàn vạn
Chương 18: Xảo ngộ đổ thần A Trân
Chương 19: Mua Maserati tặng A Trân?
Chương 20: Đổ đàn bá chủ! Xe xịn mỹ nhân đều có thể có
Chương 21: Trong ngực một cái Khinh Mộng, phụ xe một cái A Trân
Chương 22: Ta cùng Đao Tử chỉ là tốt bằng hữu
Chương 23: Cùng đổ thánh lần đầu va chạm
Chương 24: Bởi vì ngươi gọi Khinh Mộng
Chương 25: Trần Tùng
Chương 26: Dùng đổ thánh đến chống lại La Hạo
Chương 27: Đánh cược Thái Lan Hào Cơ
Chương 28: Tờ thứ nhất bài liền quay con thoi
Chương 29: Người Thái Lan đánh bạc quen thuộc cầm 7 làm 5 sao
Chương 30: Đổ vương giải thi đấu mạnh mẽ nhất địch
Chương 31: A Trân xin giúp đỡ
Chương 32: Gặp mặt lần đầu Trần Đao Tử
Chương 33: Cầm tới bốn đầu a, Trần Đao Tử mệnh là ta
Chương 34: Toàn bộ phương vị nghiền ép tương lai đổ hiệp
Chương 35: Ta sẽ để cho ngươi trở thành đổ đàn Hoàng hậu
Chương 36: Thiên Vương chi vương Hoàng Sư Hổ
Chương 37: Thua liếm sạch sẽ giày ta
Chương 38: Đổ thần truyền nhân kịch đấu Thiên Vương chi vương
Chương 39: Ta Hoàng Sư Hổ nguyện xưng ngươi là đổ đàn Hoàng đế
Chương 40: Mười năm dốc sức làm, không bằng một khi xưng đế
Chương 41: Đoạt giải quán quân ngày, muốn ngươi phơi thây đầu đường
Chương 42: Giúp ta cứu Khinh Mộng
Chương 43: Ngươi chỉ là e ngại đặc dị công năng tiểu nhân
Chương 44: Trong lúc nói cười Đài Loan đổ vương hôi phi yên diệt
Chương 45: Đổ thánh
Chương 46: Khinh Mộng có thể thả, bất quá muốn giao cho La tiên sinh
Chương 47: Ngày xưa 4 bích, hôm nay bảo mệnh phù
Chương 48: Lục thân không nhận
Chương 49: Tương vương cố ý, thần nữ vô tâm
Chương 50: Đánh cược! Khinh Mộng thân sinh em gái