Chương 1: Tặc nhân vào nhà
Chương 2: Ly dị mỹ nữ
Chương 3: Gọi tỷ tỷ
Chương 4: Lập công
Chương 5: Dám đối lãnh đạo động thủ
Chương 6: Chuyện thương tâm
Chương 7: Gia hỏa này đại não không bình thường
Chương 8: Phách lối vô cùng
Chương 9: La Quân ẩn tình
Chương 10: Đàn ông không dễ rơi lệ
Chương 11: Liếm máu trên lưỡi đao
Chương 12: Ta tuyệt đối là nam
Chương 13: Kỳ hoa bảo an a
Chương 14: Tĩnh Tâm Quyết
Chương 15: Đinh Hàm tâm tình
Chương 16: Vô liêm sỉ
Chương 17: Say nữ nhân
Chương 18: Khí tràng cường đại nữ nhân
Chương 19: Nữ Vương
Chương 20: Chấn nhiếp
Chương 21: La Quân xuất thủ
Chương 22: Tín nhiệm nguy cơ
Chương 23: Đinh Hàm khóc
Chương 24: Rửa tay làm canh thang
Chương 25: Phong mang tất lộ
Chương 26: Thời đại ấn ký
Chương 27: Chiến đấu khốc liệt
Chương 28: Dũng cảm cùng lùi bước
Chương 29: Giận quất tiện nhân
Chương 30: Sư thúc nổi giận
Chương 31: Chân tướng
Chương 32: Tình cảm
Chương 33: Ngân tinh vạn điểm
Chương 34: Tử cục
Chương 35: Ở chung
Chương 36: Phong Vân đột khởi
Chương 37: Đêm tối sát cơ
Chương 38: Sương mù nồng nặc
Chương 39: Người nói chuyện
Chương 40: Khéo léo
Chương 41: Bạch đầu giai lão xúc động
Chương 42: Lạ lẫm thiếu niên
Chương 43: Tiểu đệ
Chương 44: Ai là kiêu hùng?
Chương 45: Nửa đêm uy hiếp điện thoại
Chương 46: Quyết không thỏa hiệp
Chương 47: Ta cũng không phải là công chúa
Chương 48: Ngươi lý tưởng, ta đến thực hiện
Chương 49: Kéo đầu tư
Chương 50: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ