Chương 1: Nhân sinh vừa mới bắt đầu
Chương 2: Hoa khôi Bạch Tiêm Tiêm
Chương 3: Phiền phức đến cửa
Chương 4: Người nào đá ta cái bàn?
Chương 5: Chấn kinh toàn trường học sinh chuyển trường
Chương 6: Ngươi muốn giả tới khi nào
Chương 7: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
Chương 8: 2 cái thế giới người
Chương 9: Bờ sông ngẫu nhiên gặp
Chương 10: Bằng ngươi, cũng muốn giết ta?
Chương 11: Thế có võ đạo
Chương 12: Tuyệt thế thiên tài
Chương 13: Thứ nhất nam thần
Chương 14: Anh ngữ lão sư
Chương 15: Toàn lớp đùa cợt
Chương 16: Tần Nhược Thủy người theo đuổi
Chương 17: Đỉnh phong quyết đấu
Chương 18: Sở Vân Phi ra sân
Chương 19: Kỹ kinh hãi toàn trường
Chương 20: Còn cần đánh sao
Chương 21: Ta không hứng thú nhận biết ngươi
Chương 22: Chưởng khống nhất thiết lực lượng
Chương 23: Kỳ tích thế đại, Liễu Như Sương
Chương 24: Đến chết không đổi
Chương 25: Kinh ngạc đến ngây người 3 người
Chương 26: Tần Nhược Thủy bạn thân
Chương 27: Làm cho ngươi xem
Chương 28: Quá ít, còn có nữa không?
Chương 29: Trần Dân đích thân đến
Chương 30: Áo dài nữ tử
Chương 31: Đêm nay sự tình, còn không tính xong
Chương 32: Đến cửa
Chương 33: Chí Tôn cấp
Chương 34: Long Dương Đồng gia
Chương 35: Lăn ra ngoài
Chương 36: Long Tướng điện báo
Chương 37: Cản đường
Chương 38: Người nào nhục nhã người nào
Chương 39: Bàn giao
Chương 40: Giao dịch
Chương 41: Thế gian thần dược
Chương 42: Long Du Đan
Chương 43: Kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới
Chương 44: Quyết liệt
Chương 45: Buông nàng ra, sau đó lăn
Chương 46: Chân thực Bạch Tiêm Tiêm
Chương 47: Kiếm Thánh chi đồ
Chương 48: Hỏi ta có đồng ý hay không
Chương 49: Không biết tự lượng sức mình?
Chương 50: Không thiếu nợ nhau