Chương 1: Vạn Vật Phân Thân!
Chương 2: Tri Chu phân thân
Chương 3: Xe thể thao phân thân!
Chương 4: Bãi tha ma
Chương 5: Phong phân thân
Chương 6: Cỏ non kiếm ý
Chương 7: Thành bên trong giết người
Chương 8: Giết Thập cảnh!
Chương 9: Diệu Dương phân thân
Chương 10: Mang đi Quỷ Vương
Chương 11: Thành thần tượng?
Chương 12: Khuấy động Dương thành!
Chương 13: Thần thoại huyết mạch
Chương 14: Vệ Tinh phân thân!
Chương 15: Lục mang
Chương 16: Thanh thảo kiếm!
Chương 17: Có tín hiệu liền có quyền lên tiếng!
Chương 18: Vệ tinh ẩn thân!
Chương 19: Toàn diện đề thăng!
Chương 20: Tiến công!
Chương 21: Hắc động dị năng giả
Chương 22: Biến cố!
Chương 23: Chiến cơ như hoàng!
Chương 24: Phượng hoàng nữ phân thân?
Chương 25: Phượng Hoàng phân thân
Chương 26: Không vào mắt của ta!
Chương 27: Là ta, Đường Phong!
Chương 28: Huyền Nữ huyết mạch
Chương 29: Lôi Thần lại như thế nào?
Chương 30: Đạn hạt nhân!
Chương 31: Uy chấn Lăng thành!
Chương 32: Toàn diệt!
Chương 33: Bắn ra linh nhãn!
Chương 34: Cùng công 7 thành!
Chương 35: Quỷ Vương hy sinh
Chương 36: Càn Vương!
Chương 37: Phân thân chi lực, nghịch chuyển!
Chương 38: Vương triều thay tên!
Chương 39: Thần Đan phân thân
Chương 40: Phân thân kéo ba ba
Chương 41: Cái này thật không trách ta!
Chương 42: Dị năng tiến hóa chi lộ
Chương 43: Đánh mặt thần thoại huyết mạch!
Chương 44: Hậu Nghệ huyết mạch
Chương 45: Đẩy lui!
Chương 46: Ngươi dám đả thương hắn?
Chương 47: Luận phi hành, ta là ngươi tổ tông!
Chương 48: Đại khai sát giới!
Chương 49: Ta muốn thành thần
Chương 50: Tín ngưỡng chi lực