Chương 1: Phim Hồng Kông thế giới làm nằm vùng
Chương 2: Ngục Giam Phong Vân
Chương 3: Ngục giam bạo động
Chương 4: Một đợt ngục giam bạo loạn tiến đến
Chương 5: Võ có Bát Cực định càn khôn
Chương 6: Ai vì thịt cá?
Chương 7: Cẩu như thế Sát Thủ Hùng
Chương 8: Cuối cùng rời đi ngục giam
Chương 9: Hàn Sâm
Chương 10: Trần Vĩnh Nhân
Chương 11: Thành công gia nhập Tam Hợp Hội
Chương 12: Ngưu bức thuật đọc tâm
Chương 13: Cảnh Phỉ mâu thuẫn
Chương 14: Tranh đoạt Tiêm Cát Nhai bên ngoài lão đại
Chương 15: Giết một người răn trăm người
Chương 16: Tiêm Cát Nhai thế lực
Chương 17: Hàn Sâm ý nghĩ
Chương 18: Tam bang đàm phán
Chương 19: Hoàng Sir, ta chỉ là đi ngang qua đánh cái nước tương
Chương 20: Long tranh Hổ đấu, hươu chết vào tay ai
Chương 21: Trần Vĩnh Nhân tống nữ tới cửa
Chương 22: Đùa giỡn Lý Tâm Nhi
Chương 23: Xin gọi ta Tình Thánh
Chương 24: Trong truyền thuyết nhà người ta lão đại
Chương 25: Toàn diện khai chiến
Chương 26: Người trong giang hồ có suy nghĩ, thần tiên cũng không ngăn nổi
Chương 27: Các phe thế lực ý nghĩ
Chương 28: Ảnh đế cấp diễn kỹ
Chương 29: Tương Thiên Sinh tống Tiêm Cát Nhai
Chương 30: Trần Hạo Nam huynh đệ
Chương 31: Người sống một đời cũng thi diễn kỹ
Chương 32: Hàn Sâm ẩn núp thực lực
Chương 33: Vô Gian Đạo chính thức bắt đầu
Chương 34: Nằm vùng ở giữa chiến đấu
Chương 35: Phách lối Hàn Sâm
Chương 36: Hàn Sâm thua
Chương 37: Đổi bang lập phái
Chương 38: Thanh Long hội thành lập
Chương 39: Trần Vĩnh Nhân nằm vùng kiếp sống kết thúc
Chương 40: Tiểu Lý Phi Đao
Chương 41: Đao Tử cùng Địch Lộ kế hoạch
Chương 42: Truyền kỳ nhân vật Hứa Văn Cường
Chương 43: Bị chặt Trần Vĩnh Nhân cùng Hoàng Chí Thành
Chương 44: Tiểu Lý Phi Đao thử nghiệm nhỏ thân thủ
Chương 45: Trần Vĩnh Nhân một nhà ba người nhận nhau
Chương 46: Đại b là nội gián
Chương 47: Hàn Sâm đệ đệ Hàn Lang
Chương 48: Đại b là nằm vùng
Chương 49: Ẩn núp 《 Trường Học Uy Long 》
Chương 50: Hắc bang lão đại làm lão sư