Chương 1: Tiểu cảnh sát nhân dân
Chương 2: Chọn rể
Chương 3: Đại thám tử hệ thống
Chương 4: Gói quà cho tân thủ
Chương 5: Tống Đình Đình
Chương 6: Tam Hòa Lý đồn cảnh sát, mối quan hệ (thay đổi)
Chương 7: Chính thức nhập chức (đổi)
Chương 8: Lần đầu tiên tuần tra, nhất định thêm một luật
Chương 9: Người đàn ông mũ lưỡi trai
Chương 10: Bắt được
Chương 11: Lãnh đạo tra hỏi
Chương 12: Thu hoạch, vấn đề súng
Chương 13: Lập công
Chương 14: Điểm kiểm tra, nhiệm vụ ban đêm
Chương 15: Mắt hoảng sợ cách xa cả trăm mét
Chương 16: Đột kích thẩm vấn, ăn một mình khó mập
Chương 17: Hướng Lộ Cảnh Dương học tập
Chương 18: Đại hội tuyên dương, phó khoa
Chương 19: Thuyên chuyển công tác phân cục
Chương 20: Tế bái và mua xe
Chương 21: Phân cục đưa tin
Chương 22: Án mạng
Chương 23: Bao da
Chương 24: Thân phận, nhiệm vụ
Chương 25: Phỏng vấn, bạn trai
Chương 26: Ngoài ý muốn
Chương 27: Tình tiết vụ án tổng kết
Chương 28: Phát hiện trọng đại
Chương 29: Hai mươi bốn giờ phá án
Chương 30: Tra tấn
Chương 31: Anh chàng to lớn bị Tống Đình Đình đánh bại
Chương 32: Phố xá sầm uất khu tiếng súng
Chương 33: Tiệm vàng cướp án kiện (đổi)
Chương 34: Giặc cướp lựa chọn
Chương 35: Bắn chết, thêm trọng trách
Chương 36: “Tiết lộ” tình báo
Chương 37: Điều động cục thành phố
Chương 38: Điều tra khoa phó trưởng khoa
Chương 39: Trưởng khoa Phong Thu
Chương 40: Ngẫu nhiên án giết người
Chương 41: Tuyển tướng
Chương 42: Lĩnh súng (hoa tươi đầy năm ngàn, tăng thêm)
Chương 43: Nhiệm vụ xuất hiện, huấn luyện tăng thêm quang hoàn
Chương 44: Điều tra, vì cái gì tiến vào sau ngõ hẻm
Chương 45: Phát hiện trọng đại
Chương 46: Chuyên án xin
Chương 47: 325 tổ chuyên án
Chương 48: Giám sát
Chương 49: Không thu hoạch được gì
Chương 50: Hộp đêm