Chương 1: Ta xuyên qua rồi?
Chương 2: Trường học liền lão sư cũng không còn?
Chương 3: Vậy các ngươi liền đều đi thôi
Chương 4: Tuyển sinh hội
Chương 5: Hệ thống hỗ trợ dạy học
Chương 6: Thiên phú, là giết không chết
Chương 7: Tin tưởng tương lai!
Chương 8: Thơ ca sức mạnh
Chương 9: Vì Trung Hoa quật khởi mà làm trường học
Chương 10: Hối đoái cửa hàng
Chương 11: Ngươi cái này trúng thưởng tỉ lệ, có thể hay không quá thấp điểm?
Chương 12: Phiền toái tới rồi
Chương 13: Lên men (thượng)
Chương 14: Lên men (hạ)
Chương 15: Đỗi!
Chương 16: Cùng thế giới này mạnh mẽ phân cao thấp
Chương 17: Tiếng vọng!
Chương 18: Danh vọng dâng lên!
Chương 19: Kiên nghị tâm
Chương 20: Ngày cuối cùng khai môn hồng!
Chương 21: Kinh hỉ!
Chương 22: Kinh diễm!
Chương 23: Lại đọc thơ?
Chương 24: Chiêu thu cái cuối cùng học sinh
Chương 25: Khen thưởng phân phát
Chương 26: Đặc thù kiến trúc!
Chương 27: Người thứ nhất lão sư là
Chương 28: Lỗ Tấn!
Chương 29: Quy hoạch!
Chương 30: Hoan nghênh gia nhập Học viện Nam Tinh!
Chương 31: Huỷ bỏ giúp đỡ?
Chương 32: Bệnh trạng văn học thị trường
Chương 33: Chính là nó!
Chương 34: Ta muốn bay càng cao hơn!
Chương 35: Nước Mỹ không khí đều là ngọt
Chương 36: Dư luận nổ tung!
Chương 37: Blog mắng chiến!
Chương 38: Luận “Mẹ nó.!”
Chương 39: Đem ra chủ nghĩa!
Chương 40: Nhậm Phong cũng phát blog
Chương 41: Giả như ta là một con chim!
Chương 42: Ngươi có thể nhiều hơn nữa một phần sao?
Chương 43: Mua một tặng một?
Chương 44: Tiết mục ngắn tay Nhậm hiệu trưởng
Chương 45: Ai nói trường học lại không thể có tòa soạn báo rồi hả?
Chương 46: Không đủ ngược a!
Chương 47: Sống ở đế đô cần chịu được sự tình
Chương 48: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Chương 49: Cùng Trần bộ trưởng nói chuyện
Chương 50: Tiểu thuyết không nhất định phải ngược a