Chương 1: Võ Thần Triệu Tử Long?
Chương 2: Ta gọi Kominsky, danh hiệu Hollywood giáo phụ
Chương 3: Thử kính còn có ký kết
Chương 4: Quay chụp
Chương 5: Ngươi cho rằng ta chỉ có thể nói lý luận sao?
Chương 6: Thần tượng cũng nghĩ trưởng thành
Chương 7: Đừng nghĩ mỹ sự rồi
Chương 8: Định ngày hẹn
Chương 9: Sượt một làn sóng nhiệt độ
Chương 10: Không trêu chọc nổi, cáo từ
Chương 11: Đóng máy
Chương 12: Lâm cẩu
Chương 13: Vào tổ
Chương 14: Thử kính
Chương 15: Nam số một
Chương 16: Trương Thiên Ái
Chương 17: Giải quyết
Chương 18: Tiểu Bành ca
Chương 19: Đạo diễn hiểu được thật nhiều!
Chương 20: Lão tài xế thức tỉnh
Chương 21: Sát vách đoàn kịch
Chương 22: Ta đây là muốn chuyển hình liếm cẩu
Chương 23: Ngươi nghĩ tới thật xa!
Chương 24: Trương Gia Chấn
Chương 25: Dư Tội
Chương 26: Lực bộc phát
Chương 27: Kém chút đem nữ chủ quên
Chương 28: Giấc mơ
Chương 29: Dương Hâm
Chương 30: Thử kính (thượng)
Chương 31: Thử vai (hạ)
Chương 32: Ký kết gói quà lớn
Chương 33: Đây mới là gói quà lớn!
Chương 34: Anh Hùng Nồi Lẩu
Chương 35: Nhân vật chính cũng đừng nghĩ đến
Chương 36: Ta gọi Dư Tội, biệt hiệu tiện nhân Dư
Chương 37: Chơi bóng rổ?
Chương 38: Sáng một làn sóng bắp thịt
Chương 39: Tiếp tục quay chụp
Chương 40: Từ Đông Đông
Chương 41: Gặp lại Trương Thiên Ái
Chương 42: Tình trạng gần đây
Chương 43: Treo lên đánh
Chương 44: Chúng ta hòa giải chứ?
Chương 45: Phát sóng
Chương 46: Thần kịch sinh ra (thượng)
Chương 47: Thần kịch sinh ra (trung)
Chương 48: Thần kịch sinh ra (hạ)
Chương 49: Ngày Ngày Tiến Lên khoách chiêu?
Chương 50: Vẫn được, nửa trận thời gian đây!