Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Thiên Thiên Bất Hưu

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Chắc hẳn đã có rất nhiều bạn đọc qua Tam Quốc Chí, quyển sách gần như gối đầu giường của nhiều độc giả, chiến tranh, binh pháp, phép ứng xử, tình thầy trò, huynh đệ... có rất nhiều thứ đáng để chiêm nghiệm. Truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ cũng là một truyện đề cập đến chiến tranh thời Tam Quốc, cũng có những cái nhìn khách quan về thời cuộc, chiến sự.

Đây là truyện lịch sử kể về Quách Quỷ Tài, Quách Gia trong loạn thế Tam Quốc. Nhân vật chính xuyên không về trở thành Quách Gia, không có mang theo hệ thống hoặc võ công tái thế, chỉ với một cái đầu và hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp.

Những năm cuối thời nhà Hán, thiên hạ đại loạn, yêm đảng chuyên quyền gây họa quốc gia, chư hầu cát cứ các phương, triều Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Viên gia tứ thế tam công thống lĩnh sĩ tộc các nước, ý đồ thống nhất thiên hạ.

Yêm đảng vô dụng chuyên quyền, nhưng may mắn tồn tại một đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức, quy tụ quần hùng hào kiệt quật khởi tại trung nguyên, dã tâm quét sạch tứ phương chư hầu nhất thống gian sơn. Giang Đông, cái nôi của anh hùng hào kiệt, mãnh hổ Tôn Kiên đánh đâu thắng đó không gì có thể cản được.

Tiểu bá vương Tôn Sách sáng lập ra cơ nghiệp Đông Ngô. Tôn Quyền Tôn Trọng Mưu tiếp bước cha anh xây dựng chính quyền, từ nhỏ đã sớm có tâm nguyên đế vương. Lưu Bị Lưu Huyền Đức nhân nghĩa vô song, dựng cờ phò Hán nhưng nửa đời lưu lạc, Không Minh rời núi giúp chúa như cá gặp nước, Long Trung sách chia ba thiên hạ.

Cuối cùng tới lúc về già Lưu Huyền Đức cũng xây dựng được bá nghiệp của mình, Quách Gia, mưu thần sớm nhất nhà Tào Ngụy trong lịch sử. Nhưng sau khi một người xuyên việt nhập vào thì mưu sĩ Quách Gia đã hoàn toàn thay đổi, hắn biến thành một người khác có bộ óc thông tuệ, nhưng có trái tim ấm áp yêu thương.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Quyển 1 - Chương 1: Trước mộ phần đối thoại
Chương 2: Tiếp tế nạn dân
Chương 3: Thiên mệnh thay đổi
Chương 4: Đại thế thiên hạ
Chương 5: Rút đao tương trợ
Chương 6: Trộm ngọc thâu hương
Chương 7: Dẹp yên thế gia
Chương 8: Đại Hiền Lương Sư
Chương 9: Vô Cực Chân gia
Chương 10: Từ Thứ hiến kế
Chương 11: Quách Gia đưa sính lễ
Chương 12: Ngày xuân ra ngoài thành đi dạo
Chương 13: Thành bại nhất chiến
Chương 14: Phòng ngừa chu đáo
Chương 15: Chấn động Đế Đô
Chương 16: Sáu mươi vạn đại quân
Chương 17: Anh hùng tứ phương
Chương 18: Kiêu binh kiêu tướng
Chương 19: Dạ tập Ba Tài
Chương 20: Binh lâm thành hạ
Chương 21: Càn Khôn đảo ngược
Chương 22: Thiên sinh dã tâm
Chương 23: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Chương 24: Một văn không đáng
Chương 25: Đại náo Lâm Giang
Chương 26: Giết hoặc không giết
Chương 27: Mãnh hổ cha con
Chương 28: Bệnh tàn phụ người
Chương 29: Anh hùng nhung nhớ
Chương 30: Giang Đông Nhị Kiều
Chương 31: Lang Gia lão đạo
Chương 32: Từ Châu Mi gia
Chương 33: Đào Khiêm làm khó dễ
Chương 34: Mạch nước ngầm mãnh liệt
Chương 35: Bày mưu rồi hành động
Chương 36: Họa nước tội nhân
Chương 37: Quay giáo một kích
Chương 38: Khoái ý ân cừu
Chương 39: Hổ Si Hứa Chử
Chương 40: Chư hầu Ngũ Tinh
Chương 41: Dưỡng Thiên Tử khí
Chương 42: Kinh khủng khẩu kỹ
Chương 43: Chân Thoát Chân Nói
Chương 44: Binh giả hung khí
Chương 45: Tả ủng hữu bão
Chương 46: Hoàng tử Lưu Hiệp
Chương 47: Mặc người thắng bại
Chương 48: Tài tử giai nhân
Chương 49: Chư hầu tranh bá
Chương 50: Đóng tháng Điêu Thuyền

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI