Chương 1: Thứ công việc
Chương 2: Thi thể (cầu cất giữ)
Chương 3: Sương mù nồng nặc (cầu cất giữ, đề cử)
Chương 4: Theo nhau mà tới
Chương 5: Có quỷ?
Chương 6: Bất đắc dĩ lựa chọn
Chương 7: Lại thư trả lời cửa hàng
Chương 8: Bị bóng tối bao trùm lấy
Chương 9: Chỉ có hai cái? (Mọi người muốn cho lực a)
Chương 10: Khách tới ngoài ý muốn (cất giữ đề cử)
Chương 11: Viện thủ (cất giữ đề cử)
Chương 12: Đáng sợ kết quả
Chương 13: Kinh khủng nữ tử
Chương 14: Phần thứ hai thử công việc
Chương 1: Nghe ngóng (cất giữ đề cử!)
Chương 2: “Tự sát” sự kiện
Chương 3: Túc quản (cầu cất giữ đề cử)
Chương 4: Nguyên nhân gây ra
Chương 5: 703 túc xá giải tình huống
Chương 6: “Gọi hồn” (cầu cất giữ đề cử)
Chương 7: Quỷ ảnh
Chương 8: Không bình tĩnh
Chương 9: Tới gần
Chương 10: Thả lại
Chương 11: Lạc đàn
Chương 12: Lãnh Nguyệt (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 13: Từ trên lầu truyền tới tiếng vang (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 14: Áo đỏ quỷ!
Chương 15: Ảo cảnh? (Cầu sưu tầm đề cử)
Chương 16: Trốn!
Chương 17: Một con khác quỷ!
Chương 18: Hoang mang (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 19: Đầu mối
Chương 20: Ác tới tay chạm đến (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 21: Giãy dụa
Chương 22: Điện thoại thông báo (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 23: Công ty
Chương 24: “Công tác” (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 25: Hệ thống
Chương 26: Khảo hạch cùng tấn thăng
Chương 27: Ký kết chuyển chính thức hợp đồng
Chương 28: Ác linh thể chất
Chương 29: Chỗ ở
Chương 1: Bạn cùng phòng (cầu sưu tầm đề cử)
Chương 2: Nghe nói
Chương 3: Khoác lác
Chương 4: Nam Cung Vân
Chương 5: Tăng lên không dậy nổi
Chương 6: Chủ quản quyền hạn
Chương 7: Tự sát nữ nhân (cầu cất giữ đề cử)