Ác Linh Quốc Độ - Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

Ác Linh Quốc Độ

Quang Minh tán đi , đêm tối hạ xuống , theo dõi chúng ta mỗi người mộng cảnh .

Chân tướng của sự thật bị giả dối khổn trói ở lạnh như băng trong góc , ngẫu nhiên có người phát hiện nó , nhưng tổng hội không khỏi quên lãng .

Mắt mèo trong lộ ra con ngươi màu đỏ ngòm , nửa đêm trước cửa sổ khiêu động quần bãi , còn có trong bóng tối ... Đang không ngừng ép tới gần của ngươi khủng bố thân ảnh !

Chó cùng rứt giậu , ác linh lai tập , tuyệt vọng hết sức căng thẳng !

Vô số để cho người ta sởn hết cả gai ốc sự kiện liên tiếp đánh tới , là ở trong tuyệt vọng trầm luân ? Có phải ở trong tuyệt vọng phấn khởi?

Vẫn là tàn nhẫn cùng đợi đến từ vận mạng tuyên án?

Đây là thuộc về ác linh quốc gia , một cái tràn ngập khủng hoảng cùng chém giết thế giới .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Quyển 1 - Chương 1: Thứ công việc
Quyển 1 - Chương 2: Thi thể (cầu cất giữ)
Quyển 1 - Chương 3: Sương mù nồng nặc (cầu cất giữ, đề cử)
Quyển 1 - Chương 4: Theo nhau mà tới
Quyển 1 - Chương 5: Có quỷ?
Quyển 1 - Chương 6: Bất đắc dĩ lựa chọn
Quyển 1 - Chương 7: Lại thư trả lời cửa hàng
Quyển 1 - Chương 8: Bị bóng tối bao trùm lấy
Quyển 1 - Chương 9: Chỉ có hai cái? (Mọi người muốn cho lực a)
Quyển 1 - Chương 10: Khách tới ngoài ý muốn (cất giữ đề cử)
Quyển 1 - Chương 11: Viện thủ (cất giữ đề cử)
Quyển 1 - Chương 12: Đáng sợ kết quả
Quyển 1 - Chương 13: Kinh khủng nữ tử
Quyển 1 - Chương 14: Phần thứ hai thử công việc
Quyển 2 - Chương 1: Nghe ngóng (cất giữ đề cử!)
Quyển 2 - Chương 2: “Tự sát” sự kiện
Quyển 2 - Chương 3: Túc quản (cầu cất giữ đề cử)
Quyển 2 - Chương 4: Nguyên nhân gây ra
Quyển 2 - Chương 5: 703 túc xá giải tình huống
Quyển 2 - Chương 6: “Gọi hồn” (cầu cất giữ đề cử)
Quyển 2 - Chương 7: Quỷ ảnh
Quyển 2 - Chương 8: Không bình tĩnh
Quyển 2 - Chương 9: Tới gần
Quyển 2 - Chương 10: Thả lại
Quyển 2 - Chương 11: Lạc đàn
Quyển 2 - Chương 12: Lãnh Nguyệt (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 13: Từ trên lầu truyền tới tiếng vang (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 14: Áo đỏ quỷ!
Quyển 2 - Chương 15: Ảo cảnh? (Cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 16: Trốn!
Quyển 2 - Chương 17: Một con khác quỷ!
Quyển 2 - Chương 18: Hoang mang (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 19: Đầu mối
Quyển 2 - Chương 20: Ác tới tay chạm đến (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 21: Giãy dụa
Quyển 2 - Chương 22: Điện thoại thông báo (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 23: Công ty
Quyển 2 - Chương 24: “Công tác” (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 2 - Chương 25: Hệ thống
Quyển 2 - Chương 26: Khảo hạch cùng tấn thăng
Quyển 2 - Chương 27: Ký kết chuyển chính thức hợp đồng
Quyển 2 - Chương 28: Ác linh thể chất
Quyển 2 - Chương 29: Chỗ ở
Quyển 3 - Chương 1: Bạn cùng phòng (cầu sưu tầm đề cử)
Quyển 3 - Chương 2: Nghe nói
Quyển 3 - Chương 3: Khoác lác
Quyển 3 - Chương 4: Nam Cung Vân
Quyển 3 - Chương 5: Tăng lên không dậy nổi
Quyển 3 - Chương 6: Chủ quản quyền hạn
Quyển 3 - Chương 7: Tự sát nữ nhân (cầu cất giữ đề cử)