Quyển 1 - Chương 1: Thử việc
Quyển 1 - Chương 2: Thi thể
Quyển 1 - Chương 3: Nghi vấn trùng trùng
Quyển 1 - Chương 4: Chuyện lạ liên tục xuất hiện
Quyển 1 - Chương 5: Có ma?
Quyển 1 - Chương 6: Lựa chọn bất đắc dĩ
Quyển 1 - Chương 7: Trở lại tiệm sách
Quyển 1 - Chương 8: Bị bóng tối bao trùm
Quyển 1 - Chương 9: Chỉ có hai?
Quyển 1 - Chương: Vị khách ngoài ý muốn
Quyển 1 - Chương: Viện binh
Quyển 1 - Chương: Nguy hiểm
Quyển 1 - Chương: Cô gái đáng sợ
Quyển 1 - Chương: Phần thứ hai thử công việc
Chương: Ác Linh Quốc Gia ~ Các loại quỷ trong truyện~
Quyển 2 - Chương: Nghe ngóng
Quyển 2 - Chương: Tự sát
Quyển 2 - Chương: Túc quỷ
Quyển 2 - Chương: Nguyên nhân gây ra
Quyển 2 - Chương: Giải quyết tình huống phòng 703
Quyển 2 - Chương: Gọi hồn
Quyển 2 - Chương: Quỷ ảnh
Quyển 2 - Chương: Không bình tĩnh
Quyển 2 - Chương: Tới gần
Quyển 2 - Chương: Thả lại
Quyển 2 - Chương: Âm hồn - Chap 11
Quyển 2 - Chương: Lãnh Nguyệt
Quyển 2 - Chương: Tiếng vang trên lầu
Quyển 2 - Chương: Âm hồn - Chap 14
Quyển 2 - Chương: Ảo cảnh
Quyển 2 - Chương: Trốn
Quyển 2 - Chương: Một con quỷ khác
Quyển 2 - Chương: Hoang mang
Quyển 2 - Chương: Đầu mối
Quyển 2 - Chương: Chạm tay tới cái ác
Quyển 2 - Chương: Giãy dụa!
Quyển 2 - Chương: Gọi điện thông báo
Quyển 2 - Chương: Công ty
Quyển 2 - Chương: Nhiệm vụ
Quyển 2 - Chương: Hệ thống
Quyển 2 - Chương: Kiểm tra cùng thăng chức
Quyển 2 - Chương: Ký kết chuyển hợp đồng chính thức
Quyển 2 - Chương: Thể chất ác linh
Quyển 2 - Chương: Chỗ ở mới
Quyển 3 - Chương: Bạn cùng phòng
Quyển 3 - Chương: Nghe nói
Quyển 3 - Chương: Khoác lác
Quyển 3 - Chương: Nam Cung Vân
Quyển 3 - Chương: Hắc thủy - Chap 05
Quyển 3 - Chương: Quyền hạn quản lý