Chương: Chương mở đầu
Chương 1: Thanh Khắc Ngân
Chương 2: First Blood
Chương 3: Đạo đãi khách
Chương 4: Lại xuống bảy người
Chương 5: Giết người như ngóe nha
Chương 6: Oanh
Chương 7: Tồi tâm quyền, cùng báo thù thời gian
Chương 8: Tiến về bí cảnh
Chương 9: Thanh Vũ
Chương 10: Thủy tinh hẻm núi
Chương 11: Quỳnh huyền tàng thiên bí cảnh
Chương 12: Cường sát
Chương 13: Hố cha hoàng kim cấp công pháp
Chương 14: Ta thật phục
Chương 15: Xung kích Thông Linh cảnh tầng hai
Chương 16: Che trời ma ảnh
Chương 17: Bởi vì ta là Thanh Khắc Ngân
Chương 18: Biến mất
Chương 19: Phải làm khoản giao dịch không, thiếu niên
Chương 20: Lang Hùng
Chương 21: Hoàng kim công pháp
Chương 22: Chiến lang gấu
Chương 23: Cầm dù áo xanh lục nữ tử
Chương 24: Trở thành mạnh nhất võ tu đi
Chương 25: Thiếu niên ký ức
Chương 26: Ba bước cấm động
Chương 27: Biết nói chuyện Ô Giấy Dầu
Chương 28: Không có khả năng tồn tại chín tụ lực điểm công pháp?
Chương 29: Cấm chế luyện thể
Chương 30: Đột phá
Chương 31: Tấn cấp Trúc Đạo một tầng
Chương 32: Phái Thanh Thành người tới
Chương 33: Gặp lại Thanh Đồng Hình Trụ Tháp
Chương 34: Hoang Tháp
Chương 35: Thánh giáp thổ tức thuật
Chương 36: Ta hoa mắt đi, dược liệu đi đâu rồi?
Chương 37: Bá Quyền bang
Chương 38: Tổ hợp thần thông
Chương 39: Linh Văn Thánh Khải thuật chi linh văn trận pháp
Chương 40: Tập luyện qua đối thoại?
Chương 41: Hai bước cấm chế sau bảo vật
Chương 42: Muốn thần thông vẫn là bảo vật?
Chương 43: Thần thông mảnh che tay, chân khí!
Chương 44: Phách lối nhất thời địch nhân
Chương 45: Chôn sống thanh quý
Chương 46: Thanh chiêu đệ
Chương 47: Mượn chư vị đầu lâu dùng một lát
Chương 48: Trảm địch
Chương 49: Cưỡng chế đọc đến ký ức