Chương 1: Công chúa bị chồng ruồng bỏ
Chương 2: Công chúa bị chồng ruồng bỏ
Chương 3: Công chúa bị chồng ruồng bỏ
Chương 4: Công chúa bị chồng ruồng bỏ
Chương 5: Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái
Chương 6: Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái
Chương 7: Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái
Chương 8: Thu hồi thư bỏ vợ?
Chương 9: Thu hồi thư bỏ vợ?
Chương 10: Thu hồi thư bỏ vợ?
Chương 11: Ngươi không mặc, càng đẹp mắt
Chương 12: Ngươi không mặc, càng đẹp mắt
Chương 13: Theo ngươi cũng không sao
Chương 14: Theo ngươi cũng không sao
Chương 15: Theo ngươi cũng không sao
Chương 16: Giáo huấn cung nữ
Chương 17: Giáo huấn cung nữ
Chương 18: Giáo huấn cung nữ
Chương 19: Lập uy
Chương 20: Lập uy
Chương 21: Lập uy
Chương 22: Ngươi là ma quỷ sao?
Chương 23: Ngươi là ma quỷ sao?
Chương 24: Ngươi là ma quỷ sao?
Chương 25: Ngây thơ Phong Như Sương
Chương 26: Ngây thơ Phong Như Sương
Chương 27: Phủ tướng quân thiếu niên
Chương 28: Phủ tướng quân thiếu niên
Chương 29: Phủ tướng quân thiếu niên
Chương 30: Ngủ với quốc sư
Chương 31: Ngủ với quốc sư
Chương 32: Ta thiên sơn Tuyết Lang thà rằng chết đói nhất quyết không ăn
Chương 33: Ta thiên sơn Tuyết Lang thà rằng chết đói nhất quyết không ăn
Chương 34: Ta thiên sơn Tuyết Lang thà rằng chết đói nhất quyết không ăn
Chương 35: Thật là thơm
Chương 36: Thật là thơm
Chương 37: Nạp Lan Đại Nhi
Chương 38: Nạp Lan Đại Nhi
Chương 39: Nạp Lan Đại Nhi
Chương 40: Nạp Lan Đại Nhi
Chương 41: Quốc sư quan trọng hơn
Chương 42: Quốc sư quan trọng hơn
Chương 43: Quốc sư quan trọng hơn
Chương 44: Nhận sợ Thanh Trúc
Chương 45: Nhận sợ Thanh Trúc
Chương 46: Cùng Dung Quý Phi lần đầu giao phong
Chương 47: Cùng Dung Quý Phi lần đầu giao phong
Chương 48: Cùng Dung Quý Phi lần đầu giao phong
Chương 49: Công chúa cáo thư
Chương 50: Công chúa cáo thư

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI