Chương 1: Khởi Đầu Mới
Chương 2: Ta Muốn Làm Chiến Thần
Chương 3: Máy Trọng Lực Di Động
Chương 4: Thể Chất Biến Dị
Chương 5: Đoạt Người (1)
Chương 6: Đoạt người (2)
Chương 7: Quái Vật
Chương 8: Đậu Đậu
Chương 9: Chân Trời Mới
Chương 10: Sa Mạc Chết Chóc
Chương 11: Lần Đầu Chiến Đấu
Chương 12: Rừng Rậm
Chương 13: Thân Thế Sơ Hiện
Chương 14: Giải Khai Khúc Mắc
Chương 15: Trận Chiến Cơ Giáp Đầu Tiên
Chương 16: Trở Về Hiện Thực
Chương 17: Thư Mời Sinh Nhật
Chương 18: Xung Đột Tại Cổng Biệt Thự
Chương 19: Bữa Tiệc Bắt Đầu
Chương 20: Xung Đột Trong Tiệc Sinh Nhật
Chương 21: Phong Dương Nhân Sinh Thay Đổi
Chương 22: Chiến sĩ cơ giáp cấp 1
Chương 23: Vương Giả
Chương 24: Cứng Đối Cứng
Chương 25: Trưởng Thành
Chương 26: Ảo Ảnh Cơ Giáp
Chương 27: Trận Đấu Bắt Đầu
Chương 28: Kết Thúc
Chương 29: Đối Thủ Cuối Cùng
Chương 30: Cao Thủ So Chiêu
Chương 31: Kinh Khủng Trần Lạc
Chương 32: Còn Có Ai
Chương 33: Quân Đội Thể Nghiệm
Chương 34: Tiểu Đội Mới
Chương 35: Vương Bài Chiến Sĩ
Chương 36: Ma Quỷ Tiểu Đội
Chương 37: Dị Năng Giả
Chương 38: Cơ Giáp Thành Hình
Chương 39: Cứu Viện
Chương 40: Du Du
Chương 41: Mai Phục
Chương 42: Tất cả đều là quái vật
Chương 43: Mở Rộng Tiểu Đội Mười Ba
Chương 44: Huấn Luyện Linh Mới
Chương 45: Dạ Tập Ban Đêm
Chương 46: Xác Định Quan Hệ
Chương 47: Tiểu Đoàn Ma Quỷ
Chương 48: Đối Luyện
Chương 49: Quyết Đấu Đội Trưởng
Chương 50: Mĩ Nhân Ra Tay