Chương 1: Tinh chuẩn bản năng
Chương 2: Khu vực an toàn bố cáo
Chương 3: Tham lam ăn uống người
Chương 4: Bí ẩn
Chương 5: Thân nhân
Chương 6: Đột biến
Chương 7: Loạn cục
Chương 8: Chân tướng
Chương 9: Luyện Ngục
Chương 10: Chạy trốn (thượng)
Chương 11: Chạy trốn (hạ)
Chương 12: Khốn cảnh
Chương 13: Đường Lăng, chiến
Chương 14: Đường Lăng, chiến
Chương 15: Đường Lăng, chiến
Chương 16: Cực hạn
Chương 17: Một đường sinh cơ
Chương 18: Con đường phía trước
Chương 19: Tử tường
Chương 20: Lựa chọn
Chương 21: Giết, không xá
Chương 22: Hướng
Chương 23: Áo đen
Chương 24: Phá toái, Tô Diệu
Chương 25: Thù
Chương 26: Đệ nhất dự bị doanh
Chương 27: Mộng
Chương 28: Mộng
Chương 29: Mộng
Chương 30: Hoan nghênh, mộng cảnh thế giới (thượng)
Chương 31: Hoan nghênh, mộng cảnh thế giới (hạ)
Chương 32: Tỉnh, kinh sợ
Chương 33: Côn
Chương 34: Thần bí cửa hàng
Chương 35: Lạc ấn
Chương 36: Lỗ mãng
Chương 37: Tán thành
Chương 38: Tường
Chương 39: Nội thành
Chương 40: Kích động
Chương 41: Tiền văn minh
Chương 42: Long trọng chi sáng sớm
Chương 43: Hoá trang lên sân khấu (thượng)
Chương 44: Hoá trang lên sân khấu (hạ)
Chương 45: Huyết tinh lồng sắt
Chương 46: Trận đầu
Chương 47: Rời khỏi, không tư cách
Chương 48: Khu quần cư thiếu niên (thượng)
Chương 49: Khu quần cư thiếu niên (hạ)
Chương 50: Thông qua