Chương 1: Địa Cầu vạn tuế
Chương 2: Bằng hữu tới có rượu ngon
Chương 3: Triệu ca uy vũ
Chương 4: Chết một ngàn lần
Chương 5: Hướng về mộng tưởng, một đường hát vang
Chương 6: Cái nhà này, ta đến khiêng
Chương 7: Thật có Linh Khí Khôi Phục liền tốt
Chương 8: Đổi nhân gian
Chương 9: Trên trời động
Chương 10: Tào đại gia
Chương 11: Phi Thường Hiệp Hội
Chương 12: Tào đại gia, biến thân!
Chương 13: Tử vong chi cầu
Chương 14: Trong mộng quái thú
Chương 15: Cấp ba linh triều bộc phát
Chương 16: Ngụ giáo vu nhạc
Chương 17: Khiếp sợ lực lượng
Chương 18: Đã thức tỉnh làm sao bây giờ?
Chương 19: Đại trượng phu
Chương 20: Nữ cao trung sinh suy đoán
Chương 21: Muội muội là lạ
Chương 22: Thôn Phệ Thú
Chương 23: Lần đầu tu luyện
Chương 24: Có tính chấn động thí nghiệm
Chương 25: Hách Cảnh Quan
Chương 26: Chấn kinh thế giới tin tức
Chương 27: Thuốc biến đổi gien
Chương 28: To gan ý nghĩ
Chương 29: Viễn trình thu hoạch
Chương 30: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
Chương 31: Quang vinh cùng mộng tưởng
Chương 32: Kim hồng xen kẽ cờ xí
Chương 33: Năm ba mươi sủi cảo
Chương 34: Một sóng lớn Chấn Kinh Trị
Chương 35: Tại cực độ trong lúc khiếp sợ hát vang tiến mạnh
Chương 36: Bể nát
Chương 37: Làm anh hùng cũng có thể kiếm nhiều tiền
Chương 38: Bàng Thính sinh, xuất kích!
Chương 39: Trời đất sụp đổ
Chương 40: Liệt diễm kì binh
Chương 41: Có lợi ích? Cái gì có lợi ích?
Chương 42: Ngọn lửa màu đen
Chương 43: Tối tăm triệu hoán
Chương 44: Ta là Hồng Đầu Khôi
Chương 45: Lễ vật trân quý nhất
Chương 46: Bánh quế cùng con cua
Chương 47: Không có cái gì có thể ngăn cản!
Chương 48: Siêu năng lực quyết đấu
Chương 49: Thôn Phệ Thú, tiến hóa!
Chương 50: Bạch Y Thiên Sử Quan Ái