Chương 1: Tận thế Open Beta mở ra
Chương 2: S cấp cùng SSS cấp kỹ năng
Chương 3: Truyền thuyết nghề nghiệp!
Chương 4: Mộ huyệt trùng
Chương 5: Thần khí! Hiên Viên Kiếm!
Chương 6: Nhất kiếm tây lai, Thiên Ngoại Phi Tiên!
Chương 7: Vi Vi Nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành
Chương 8: Thập đại nữ thần?
Chương 9: Thần bí bạch quang
Chương 10: Lại là Đoàn Dự?
Chương 11: S cấp kỹ năng, Lăng Ba Vi Bộ
Chương 12: Băng Huyết Chiến Minh
Chương 13: Truy Sát Lệnh!
Chương 14: Trong nháy mắt mộng bức
Chương 15: Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong!
Chương 16: Muốn kéo ngã ta?
Chương 17: Một đám rác rưởi mà thôi!
Chương 18: Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp?
Chương 19: Bí cảnh mở ra
Chương 20: Bá Nghiệp công hội
Chương 21: Quỷ thôn
Chương 22: Đèn giấy màu trắng?
Chương 23: Vực sâu không đáy
Chương 24: Đều là hành tẩu điểm kinh nghiệm!
Chương 25: Há có thể cùng long tranh nhau phát sáng?
Chương 26: Đường Yên Nhi!
Chương 27: Cuối cùng Boss! Tinh Tuyệt Nữ Vương!
Chương 28: Cái này còn là người sao?
Chương 29: Thần cấp ẩn tàng Boss!
Chương 30: Mới rút thưởng cơ hội?
Chương 31: Goro Goro no Mi!
Chương 32: Lòng tham không đáy, đáng chết!
Chương 33: Vạn lôi kinh thiên!
Chương 34: Lần thứ nhất Thiên Bảng tuyên bố
Chương 35: Song khai SSS cấp vật phẩm!
Chương 36: Thành thị rừng cây
Chương 37: Hỏa diễm quái vật
Chương 38: Đường Yên Nhi cảm mến
Chương 39: Bị đánh lén!
Chương 40: Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết!
Chương 41: Tiệm rượu tốt nhất
Chương 42: Thiên Bảng đệ nhất người chơi Tiêu Thiên!
Chương 42: Tận thế đấu giá hội
Chương 44: Không có hối hận, liền là ruột thanh
Chương 45: Cự Vô Phách bảo rương
Chương 46: Sát thần Bạch Khởi!
Chương 47: Ma triều đại quân
Chương 48: Sát thần chi thần!
Chương 49: Bạch Khởi! Chiến hồn hấp thu!
Chương 50: Không phải trang bức, là thực ngưu bức!