Chương 1: Sống lại!
Chương 2: Nạp tiền cuồng nhân, chân chính lớn nhà giàu!
Chương 3: Thiên thế chính thức mở ra
Chương 4: Lừa dối
Chương 5: Thiên thế
Chương 6: Đan luyện giết quái
Chương 7: Một người nhiệm vụ phó bản
Chương 8: Phó bản toàn bộ thanh
Chương 9: Được mùa thành quả
Chương 10: Bất thành văn quy tắc
Chương 11: Trong ký ức tuyệt mỹ lệ bóng người
Chương 12: Thần cấp vú em
Chương 13: Dã ngoại tinh anh cấp hang động
Chương 14: Mới mẻ độc đáo chơi pháp
Chương 15: Quần áo đều bị đánh nổ rồi
Chương 16: Hung hăng ngoại hình
Chương 17: Kinh sợ xuất kích
Chương 18: Lâm Lạc Nhi chấp nhất
Chương 19: Dẫn người cùng du thuyết
Chương 20: Nhanh lên một chút cho cao thủ thêm huyết
Chương 21: Phó bản qua cửa
Chương 22: Thích khách bên trong vương giả — Sát Thống Lĩnh!
Chương 23: Tín nhiệm
Chương 24: Tổ ong
Chương 25: Giết về hang động
Chương 26: Câu cá đấu pháp
Chương 27: Nuôi ong lão nhân
Chương 28: Nhận biết thuộc tính
Chương 29: Ngươi lại đưa tới cửa
Chương 30: Giết mỹ nữ, giết, giết, giết!
Chương 31: Trả lời chắc chắn
Chương 32: Chiến lược tài nguyên
Chương 33: Trò chơi ở ngoài Phong Vân
Chương 34: Bá Vương hợp đồng
Chương 35: 1 tinh biến thân
Chương 36: Ô Vân mậu dịch đoàn
Chương 37: Náo động chuyển chức
Chương 38: Nghề nghiệp cá mặn vương
Chương 39: Thử luyện nơi khen thưởng
Chương 40: Mục tiêu Thần Sơn
Chương 41: Leo lên Thần Sơn
Chương 42: Đăng đỉnh nguy nga đỉnh
Chương 43: Thần thánh xuất thế
Chương 44: Sáng tạo công hội!
Chương 45: Công hội kỹ năng thụ
Chương 46: ‘Tiên’ lực ép vạn thế!
Chương 47: Thần hào bạch kim vũ khí
Chương 48: Chiếm trước tiên cơ
Chương 49: Yêu mị đầu bếp nữ
Chương 50: Coi như ngươi ở hải ngoại, chủ và thợ cũng cho ngươi tiêu diệt!