Chương 1: Chấn kinh! Lương một năm mười vạn công việc vậy mà
Chương 2: Học bá nhân sinh không cần giải thích
Chương 3: Chân học bá xưa nay sẽ không ăn không ngồi rồi
Chương 4: Người khác xoát đề ta xoát sách
Chương 5: Luận rút thưởng trước đó rửa mặt tầm quan trọng
Chương 6: Một đạo chứng minh đề đáp án
Chương 7: Tại chân học bá trước mặt, hết thảy phàm nhân đều là cặn bã
Chương 8: Toán tử tuyến tính cùng phiếm hàm tuyến tính tối ưu lý luận ngịch đảo
Chương 9: Ta sợ là đọc cái giả đại học
Chương 10: Ta có hai người bạn gái
Chương 11: Mặc dù là học bá, cũng có không am hiểu đồ vật
Chương 12: Đố kị là ta co nguyên sinh
Chương 13: Các ngươi không ngại mất mặt, ta đều ngại mất mặt!
Chương 14: Làm công đi học bá
Chương 15: Tích phân biến hiện phương pháp?
Chương 16: Toàn bộ giới 13, không người có thể vượt nó!
Chương 17: Luận văn phát biểu! (Vì minh chủ Eddy1414 thêm chương!)
Chương 18: Bức tử ép buộc chứng 100 kinh nghiệm
Chương 19: Cùng với hố chết kí chủ ba đạo nhiệm vụ
Chương 20: Hai thần mang một hố?
Chương 21: Hóa ra là cái người đàng hoàng
Chương 22: Luận văn chính xác sáng tác tư thế
Chương 23: Thương nhân cùng tùy tùng kinh điển tạo mô hình vấn đề
Chương 24: Rèn luyện huấn luyện
Chương 25: Tức giận nha
Chương 26: Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở viết chút cái gì?
Chương 27: Đầu óc quá rỗng rồi, đọc thêm nhiều sách đi!
Chương 28: Đại học năm nhất cuối cùng một hồi họp lớp
Chương 29: Khả năng, đây chính là thiên phú?
Chương 30: Chúng ta đến dưới cờ nhảy, ta khiến ngươi trước tiên
Chương 31: Ta người này làm sao ăn đều không dài thịt
Chương 32: Hắc khoa kỹ chính xác thao tác phương thức kỳ thực là bạo gan?
Chương 33: Bạo tẩu tiểu Cường
Chương 34: Không cầm tiền làm tiền (canh thứ ba)
Chương 35: Ta, phụ trợ, tặc sáu
Chương 36: Lục ca, ra đại sự rồi!
Chương 37: Ta đồng ý
Chương 38: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
Chương 39: Luật sư hàm, tìm hiểu một chút (canh thứ ba)
Chương 40: Quả thực làm loạn
Chương 41: Xuống thu cái chuyển phát nhanh
Chương 42: Ta muốn làm khoa học gia
Chương 43: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Không tồn tại
Chương 44: Đến từ độc thân cẩu oán niệm
Chương 45: Nghiền ngẫm sợ cực
Chương 46: Đêm xoạt Pytho
Chương 47: Khai phá cái APP luyện tập
Chương 48: Nguyên lai viết luận văn cũng có thể phát tài làm giàu
Chương 49: Thiệt thòi lớn rồi!
Chương 50: Sẽ không học dĩ trí dụng học bá không phải thật học bá

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI