Chương 1: Đánh quyền thiếu niên
Chương 2: Hác Khải hệ thống
Chương 3: Chín năm nóng lạnh
Chương 4: Nợ nhân tình
Chương 5: Huynh đệ
Chương 6: Đại tỷ đầu
Chương 7: Luận công phu cùng hứa hẹn
Chương 8: Quyết liệt
Chương 9: Tin người chết
Chương 10: Nội lực thành
Chương 11: Mười năm mài một kiếm
Chương 1: Dưỡng thương cùng tu luyện
Chương 2: Tẩy lễ
Chương 3: Tương lai hoạch định
Chương 4: Thiên La Địa Võng Bàn Nhược Chưởng
Chương 5: Tiễn Hành Kim
Chương 6: Cuối cùng tẩy lễ
Chương 7: Mai phục bẫy rập (thượng)
Chương 7: Mai phục bẫy rập (hạ)
Chương 8: Đứng thẳng!
Chương 9: Sinh mạng sức nặng
Chương 10: Đánh chết tại chỗ (thượng)
Chương 10: Đánh chết tại chỗ (hạ)
Chương 11: Lữ đoàn
Chương 12: Rượu hết nói tạm biệt
Chương 1: Mộng Huyễn Chi Thành
Chương 2: Cùng trời thi tự do (thượng)
Chương 2: Cùng trời thi tự do (hạ)
Chương 3: Kiếm tiền mục tiêu
Chương 4: Hoang dã chi thú
Chương 5: Tuyết lở
Chương 6: Thiếu niên
Chương 7: Đi thiên hạ!
Chương 8: Thông đạo dưới lòng đất
Chương 9: Tiến vào Bách Thảo Quốc
Chương 10: Quốc gia lừa đảo hài tử
Chương 11: Ta chứng minh cho ngươi xem!
Chương 12: Mỹ hảo tuổi thơ
Chương 13: Trên lý luận bắt đầu
Chương 14: Cố hương
Chương 15: Luận hành hiệp trượng nghĩa!
Chương 16: Phụ thân vết tích
Chương 17: Lãng quên khả năng
Chương 18: Xuất phát cùng... Phản bội!?
Chương 19: Bạo lực không cách nào giải quyết tất cả sự tình, nhưng là
Chương 20: Hoạt huyết hóa ứ sinh âm bổ dương! (Thượng)
Chương 20: Hoạt huyết hóa ứ sinh âm bổ dương! (Hạ)
Chương 1: Lần này đi
Chương 2: Tiếng cười
Chương 3: Đã là đồng bạn