Chương 1: Cẩm nang được bảo
Chương 2: Trên đường gặp kẻ cướp
Chương 3: Võ đạo cảnh giới
Chương 4: Tiến về Hoa Sơn
Chương 5: Lệnh Hồ Xung
Chương 6: Ninh Trung Tắc phong thái
Chương 7: Sơ hiển phong mang
Chương 8: Phong mang tất lộ
Chương 9: Hi Di Kiếm Pháp
Chương 10: Thái Nhạc Tam Thanh Phong
Chương 11: Tử Hà Thần Công
Chương 12: Tư Quá Nhai
Chương 13: Kiểm tra kiếm pháp
Chương 14: Bí động
Chương 15: Hậu Thiên tầng bốn
Chương 16: Phong Thanh Dương
Chương 17: Độc Cô Cửu Kiếm
Chương 18: Kiếm bại Ninh Trung Tắc
Chương 19: Vân Phi thuyết kiếm
Chương 20: Nằm thương Lệnh Hồ Xung
Chương 21: Tiến về Hành Sơn
Chương 22: Lui Điền Bá Quang
Chương 23: Thần bí nữ tử
Chương 24: Đại Hoàn Đan
Chương 25: Nhậm Doanh Doanh
Chương 26: Tâm tính chuyển biến
Chương 27: Hồi Nhạn Lâu
Chương 28: Ba chiêu ước hẹn
Chương 29: Kiếm trảm Điền Bá Quang
Chương 30: Thanh danh vang dội
Chương 31: Phượng Vũ Cửu Thiên
Chương 32: Lưu Thiến thỉnh cầu
Chương 33: Lâm Bình Chi
Chương 34: Chiến Dư Thương Hải
Chương 35: Nhạc Bất Quần hoài nghi
Chương 36: Sư đồ bất hoà
Chương 37: Có nữ Nhậm Doanh Doanh
Chương 38: Đuổi ra Hoa Sơn Phái
Chương 39: Chậu vàng rửa tay
Chương 40: Chậu vàng rửa tay hai
Chương 41: Chậu vàng rửa tay ba
Chương 42: Lý Vân Phi xuất thủ
Chương 43: Chém giết Lục Bách
Chương 44: Nhất chiến kinh thiên hạ
Chương 45: Diệp Cô Thành thẻ triệu hồi
Chương 46: Ỷ Thiên Kiếm
Chương 47: Gió tanh mưa máu
Chương 48: Mạc Bắc song hùng
Chương 49: Đêm khuya huyết chiến
Chương 50: Hậu Thiên tầng năm