Chương 1: Hai cái thân phận (tu)
Chương 2: Cơ sở tu luyện pháp
Chương 3: Tăng lên
Chương 4: Ra tay
Chương 5: Ra chiến trường
Chương 6: Tập kích nhiệm vụ
Chương 7: Khối năng lượng màu lam
Chương 8: Gary suy đoán
Chương 9: Dao động Fury luyện Mã Bộ Thung
Chương 10: Gặp lại Steve
Chương 11: Xuất phát
Chương 12: Lẻn vào Valkyrie nhà xưởng (tu)
Chương 13: Red Skull Schmidt
Chương 14: Khải hoàn
Chương 15: Biến thái Steve
Chương 16: Chọn trang bị (tu)
Chương 17: Tuyên truyền
Chương 18: Bucky vẫn lạc
Chương 19: Thẩm vấn
Chương 20: Quyết chiến
Chương 21: Thông đạo dưới lòng đất truy đuổi
Chương 22: Đóng băng
Chương 23: Hoang đảo sinh hoạt
Chương 24: Lên cấp
Chương 25: Normandy đoạt bãi đổ bộ
Chương 26: Nghỉ ngơi
Chương 27: Thuyết phục La Phong
Chương 28: Gãy chân trọng sinh!
Chương 29: Gen dược tề
Chương 30: Tin qua đời
Chương 31: Chiến tranh kết thúc (thượng)
Chương 32: Chiến tranh kết thúc (hạ)
Chương 33: Trở về
Chương 34: Lửa giận
Chương 35: Red Room
Chương 36: Giết chóc thiên phú
Chương 37: Cải tạo phòng thí nghiệm
Chương 38: Thực lực tăng lên!
Chương 39: Thực lực tăng lên (hạ)
Chương 40: Đột phá Hành Tinh cấp! (Tu)
Chương 41: Hiếm thấy năng lực đặc thù
Chương 42: Carter hiểu lầm
Chương 43: Vạn Tuyến Lưu
Chương 44: Pháp tắc
Chương 45: Tai nạn
Chương 46: Kim Giác Cự Thú
Chương 47: La Hoa thực lực
Chương 48: La Phong cùng Thú Hoàng
Chương 49: Tuyệt vọng?
Chương 50: La Phong vẫn lạc