Chương 1: Xuyên qua Võ Đang!
Chương 2: Khí cảm sinh! Kim thủ chỉ hiện!
Chương 3: Khí vận hệ thống!
Chương 4: Tiên thiên đạo thể! Rút thưởng!
Chương 5: 《 Tượng Bàn Nhược công 》!
Chương 6: Một tháng!
Chương 7: Bái sư! Ký danh đệ tử? Thân truyền đệ tử!
Chương 8: Nhiệm vụ hoàn thành! Mới viện lạc!
Chương 9: 《 Cửu Dương Thần Công 》
Chương 10: Thoáng qua mười năm!
Chương 11: Canh rắn! Tượng đột phá!
Chương 12: Khiếp sợ Xung Hư đạo trưởng! Xuống núi!
Chương 13: Bồ tư khúc rắn!
Chương 14: Ba năm! Bồ tư khúc Xà vương!
Chương 15: Đấu rắn! Đăng lâm tuyệt thế!
Chương 16: Kịch bản mở ra đêm trước! Về Võ Đang!
Chương 17: Sư đồ tranh tài! Huyền Thanh chi mưu!
Chương 18: Ngọc diện Kiếm Tiên!
Chương 19: Mới gặp Lệnh Hồ Xung!
Chương 20: Kết bạn Lệnh Hồ! Tuyệt đại xinh đẹp!
Chương 21: Cùng Đông Phương cô nương lần thứ nhất tiếp xúc thân mật!
Chương 22: Cân sức ngang tài!
Chương 23: Giao dịch!
Chương 24: Thiên Cơ Các!)
Chương 25: 《 Thái Cực quyền kiếm kinh 》 Cùng Chân Vũ kiếm! Khí vận vật phẩm!
Chương 26: Tìm đường chết Lâm Bình Chi!
Chương 27: Thiết trảo truy hồn! Lo nghĩ Lâm gia!
Chương 28: Dạ hành! Bị bắt!
Chương 29: Kiếm bổ bốn thú!
Chương 30: Chưởng đánh chết Dư Thương Hải!
Chương 31: Thu phục Lâm Chấn Nam! (Bên trên)
Chương 32: Thu phục Lâm Chấn Nam! (Bên trong)
Chương 33: Thu phục Lâm Chấn Nam! (Hạ)
Chương 34: Kim đao Vương gia! Lòng mang ý đồ xấu!
Chương 35: Chân tướng phơi bày!
Chương 36: Triệt để hết hi vọng!
Chương 37: Mục tiêu công kích Lâm gia!
Chương 38: Hắc điếm! Chính tà tề tụ! (Bên trên)
Chương 39: Hắc điếm! Chính tà tề tụ! (Bên trong)
Chương 40: Hắc điếm! Chính tà tề tụ! (Hạ)
Chương 41: Bóc trần thân phận! Nhậm Doanh Doanh!
Chương 42: Chưởng bại Lục Trúc Ông!
Chương 43: Uy hiếp! Nha hoàn! (3/ 20) (cầu cất dấu! Cầu đặt!)
Chương 44: Kiếm trảm thái bảo!
Chương 45: Mộc Cao Phong!
Chương 46: Tru diệt Mộc Cao Phong! Đạt được Phúc Châu
Chương 47: Đùa giỡn Phượng Hoàng!
Chương 48: Biếu tặng kiếm phổ! Ly khai Phúc Châu!
Chương 49: Thanh danh vang dội!
Chương 50: Trên đường đi gặp Điền Bá Quang!