Chương 1: Không Động Ngũ Lão
Chương 2: Hỗn Nguyên Nhất Khí
Chương 3: Tử Dương Ngộ Chân Thiên
Chương 4: Đại dạ dày vương
Chương 5: Xuất phát, Mục Tiêu Chung Nam Sơn
Chương 6: Kim Hoa Ngân Diệp
Chương 7: Vân Long Tam Hiện
Chương 8: Uỷ thác
Chương 9: Hoạt Tử Nhân Mộ
Chương 10: Cổ Mộ Truyền Nhân
Chương 11: Trường Thanh Di Vật
Chương 12: Trường Xuân Khí Công
Chương 13: Tìm kiếm Kiếm Trủng
Chương 14: Tàn điêu Kiếm Ý
Chương 15: Giết vào Nha Môn
Chương 16: Sơn Cốc Luyện Kiếm
Chương 17: Người đến ngoài ý muốn
Chương 18: Vương Phủ Cung Phụng
Chương 19: Lôi kéo
Chương 20: Long Tượng Bàn Nhược Công
Chương 21: Liệt Hỏa Thần Đan
Chương 22: Thất Thủ bị bắt
Chương 23: Thần Dị Băng Tằm
Chương 24: Miêu Cương người tới
Chương 25: Bắc Minh di hoạ
Chương 26: Ma Công, Giao Dịch, Vũ Văn Thư
Chương 27: Thoát đi phần lớn
Chương 28: Chu Nhi
Chương 29: Thi phi không tại Nhân Tâm, Công Bình chỉ ở thực lực
Chương 30: Đốn Ngộ
Chương 31: Kim Hoa lại hiện ra
Chương 32: Tiểu Cửu thiên thủ
Chương 33: Lần thứ nhất Hấp Công
Chương 34: Chu Nhi bị cướp
Chương 35: Mệt mỏi chim về rừng, Ngũ Tạng Lục Phủ Thần Nguyên Kinh
Chương 36: Khách từ hải ngoại về
Chương 37: Võ Đang Tùng Bách Thanh
Chương 38: Máu tươi phạm thiên
Chương 39: Ngũ Tiên Giáo
Chương 40: Ngũ Hoa Bảo Mật Tửu
Chương 41: Mãng Cổ Chu Cáp
Chương 42: Dung Hợp
Chương 43: Nhất lưu Đỉnh Phong, Thiên Tằm Biến
Chương 44: Hán Thủy ngư dân nữ
Chương 45: Mưu tính Càn Khôn Đại Na Di, hỏi Đạo
Chương 46: Điệp cốc cầu y
Chương 47: Hồ Thanh Ngưu
Chương 48: Kim Hoa tới cửa
Chương 49: Diệt Tuyệt Lão Ni
Chương 50: Quang Minh Tả Sứ