Chương 1: Ngọc bội thần bí
Chương 2: Bị trễ Tân Thủ gói quà lớn
Chương 3: Bắc Minh Thần Công
Chương 4: Đi tới Thiên Long Tự
Chương 5: Hù dọa Cưu Ma Trí
Chương 6: Tiền bối ngươi thu ta làm đồ đệ đi
Chương 7: Hộ vệ thành công tới tay
Chương 8: Vạn Ác giai cấp bóc lột
Chương 9: Nghĩa bạc vân thiên Bắc Kiều Phong
Chương 10: Mỹ nhân khuynh nước lại khuynh thành
Chương 11: Đang ngồi đều là rác rưởi
Chương 12: Tiểu biểu đập tới
Chương 13: Thần đối thủ, heo đội hữu
Chương 14: Thiên hạ quạ đen bình thường hắc
Chương 15: Giết ra cái Càn Khôn sáng sủa
Chương 16: Ba giây doạ lui Mộ Dung Phục
Chương 17: Ma Quân chi danh chấn thiên hạ
Chương 18: Chết không toàn thây Đinh Xuân Thu
Chương 19: Quá rất đi đả kích người
Chương 20: Kinh nghiệm bảo bảo Vô Nhai Tử
Chương 21: Nếu không làm một người nhân vật phản diện đầu lĩnh
Chương 22: Thu cái hầu gái là Đồng Mỗ
Chương 23: Cường địch xâm lấn
Chương 24: Cảm ân quần hùng
Chương 25: Đại huynh đệ đánh nàng
Chương 26: Trong nháy mắt giết yêu phụ
Chương 27: Binh lâm Thiếu Lâm Tự
Chương 28: Thân bại danh liệt Huyền Từ
Chương 29: Ta như chấp Ma thì lại thiên hạ không Phật
Chương 30: Có cái hòa thượng yêu quét rác
Chương 31: Tổng thể diệt Thiếu Lâm
Chương 32: Đông Phương Bất Bại là nữ
Chương 33: Ta không muốn bối oa
Chương 34: Đoàn diệt phái Thanh Thành
Chương 35: Người đời ta Điền Bá Quang
Chương 36: Khoác lác Long Huyền
Chương 37: Đông Phương MM động lòng
Chương 38: Một cái tay treo lên đánh các loại không phục
Chương 39: Lâm trận đột phá
Chương 40: Lão Nhạc muốn đưa con gái
Chương 41: Bị đánh kích Phong lão đầu
Chương 42: Loạn điểm uyên ương
Chương 43: Này tuyệt bức là cái ngoài ý muốn
Chương 44: Ta muốn lẳng lặng
Chương 45: Giời ạ không bằng cầm thú
Chương 46: Bại ngươi chỉ cần một chiêu kiếm
Chương 47: Kỳ thực ta không am hiểu luyện kiếm
Chương 48: Ân đền oán trả Nhậm Ngã Hành
Chương 49: Lão phu nhất định sẽ trở lại
Chương 50: Đông Phương MM than bài