Chương 1: Sơ gặp nhau
Chương 2: Tỷ muội ác
Chương 3: Cười ngây thơ
Chương 4: Không đồng ý
Chương 5: Dọa thành công
Chương 6: Si tâm vọng tưởng
Chương 7: Lại gặp nhau
Chương 8: Cực hình cùng kịch liệt
Chương 9: Vặn gãy tay
Chương 10: Đặt bẫy
Chương 11: Vào cuộc
Chương 12: Xuất sắc
Chương 13: Vị hôn thê
Chương 14: Trả đũa
Chương 15: Bị vứt bỏ
Chương 16: Hướng gió thay đổi
Chương 17: Tìm kiếm người thân
Chương 18: Đạp phá giày sắt
Chương 19: Tạm thời kết minh
Chương 20: Chiếm trước tiên cơ
Chương 21: Bắt mạch
Chương 22: Thầy thuốc biện chứng
Chương 23: Lực bài chúng nghị
Chương 24: Phương thuốc
Chương 25: Tiền xem bệnh
Chương 26: Tính toán thất bại
Chương 27: Gặp lại Thiếu soái
Chương 28: Thiếu soái nữ nhân
Chương 29: Lần nữa hôn
Chương 30: Mẹ kế che giấu
Chương 31: Đào hố
Chương 32: Tặng không đồ vật
Chương 33: Thánh vật
Chương 34: Tử chiến đến cùng
Chương 35: Hoàn toàn thắng lợi Cố Khinh Chu
Chương 36: Cố Khinh Chu phản sát
Chương 37: Vị hôn phu Tư Mộ
Chương 38: Thiếu soái nhất định muốn lấy được
Chương 39: Khinh Chu dụng ý
Chương 40: Định liệu trước
Chương 41: Thừa cơ doạ dẫm
Chương 42: Hai cây vàng thỏi
Chương 43: Đi tìm Tư Mộ
Chương 44: Vị hôn phu thê ban đầu quen biết nhau
Chương 45: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 46: Không được thông đồng nam nhân
Chương 47: Tham ăn Thiếu soái
Chương 48: Thiếu soái nổi máu ghen
Chương 49: Bắn chết
Chương 50: Cùng giường chung gối