Chương 1: Hồi Sinh Akamaru
Chương 2: Hyuga Hinata
Chương 3: Vô dụng lại không nghe lời
Chương 4: Bị Inuzuka Tsume nhìn chòng chọc
Chương 5: Phong Ấn Chi Thư
Chương 6: Inuzuka Hana
Chương 7: Uchi - Naru kinh điển một màn
Chương 8: Đánh về phía Yuuhi Kurenai
Chương 9: Biến Thân thuật thi triển thành công? Cầu thank!..
Chương 10: Những vấn đề mới
Chương 11: Cấp thiết muốn phải trở nên mạnh
Chương 12: Không biết không gian
Chương 13: Thôn Nhật cùng thực tháng
Chương 14: Lão Sư Lão sư còn có ta
Chương 15: Buồn khổ Inuzuka Kiba
Chương 16: Inuzuka Tsume tới
Chương 17: Chó cắn chó
Chương 18: ‘Thôn Nhật’ sơ hiện
Chương 19: Thắng
Chương 20: Nho nhỏ trả thù một trước
Chương 21: Akamaru biến hóa
Chương 22: Thủ tiếp C cấp nhiệm vụ
Chương 23: Akamaru hộ ngạch
Chương 24: Công phu sư tử ngoạm
Chương 25: Karin
Chương 26: Karin bị cướp
Chương 27: Akamaru lóe sáng ra sân
Chương 28: Anh hùng cứu mỹ nhân hay sao
Chương 29: Đệ thất tiểu đội đã xuất phát
Chương 30: Độn tìm mà đến Nha
Chương 31: Xông vào Gatou chi nhánh công ty
Chương 32: Ẩn giấu kình địch
Chương 33: Trong chiến đấu lãnh tĩnh
Chương 34: Cám ơn ngươi như thế ngu xuẩn a
Chương 35: Không muốn đụng phải Kakashi
Chương 36: Cùng Kakashi giao phong
Chương 37: Mở rộng công kích chiêu thức
Chương 38: Tán Hồn Thiết Trảo
Chương 39: Hyuga nhất tộc Tân Bí
Chương 40: Chakra trảo
Chương 41: Trận đầu thi viết
Chương 42: Ibiki biệt khuất
Chương 43: Lại cứu Karin
Chương 1: Đi trước Quỷ Chi Quốc - Quyển thứ hai trốn tránh. Tẩu Thú hình thức
Chương 2: Đi tới Vu Nữ Từ
Chương 3: Bắt lại Vu Nữ Shion
Chương 4: Đến Phong Ấn Chi Địa
Chương 5: Chém rụng Yohji Yamamoto
Chương 6: Yuuhi Kurenai đến
Chương 7: Trong mắt yêu dị Hồng Mang