Chương 1: Xuyên việt về tới
Chương 2: Sớm tiến vào trò chơi!
Chương 3: Thu hoạch được ẩn tàng huyết mạch
Chương 4: Duy nhất nhiệm vụ có thể lặp lại làm!
Chương 5: Vận may của ngươi đầy!
Chương 6: Phó bản ta đến rồi! (Bạo hơn)
Chương 7: Thế giới thủ sát! (Bạo hơn)
Chương 8: Nữ thần a!
Chương 9: Mang về nhà!
Chương 10: Năng lực dẫn tới trong hiện thực
Chương 11: Trong hiện thực thủ sát
Chương 12: 10 vạn phí bịt miệng
Chương 13: Tranh đoạt phó bản thủ sát (bạo hơn)
Chương 14: Một mảnh kêu rên (bạo hơn)
Chương 15: Đại lão mang cày phó bản tới mật
Chương 16: Mở đánh
Chương 17: Thu hoạch không tệ
Chương 18: Tranh mua không còn
Chương 19: Rất hài lòng
Chương 20: Gặp lại Tô Tiểu Vũ (bạo hơn)
Chương 21: 50 vạn giả trang ta bạn trai
Chương 22: Hạn lượng ẩn tàng sủng vật
Chương 23: Hùng hài tử
Chương 24: 100 may mắn không phải là dùng để trưng cho đẹp
Chương 25: 100 vạn? Mở hòm phiếu a
Chương 26: Dã ngoại tinh anh Boss (bạo hơn)
Chương 27: Nhiệt huyết sân thi đấu
Chương 28: Phát động ẩn tàng sự kiện
Chương 29: Màn Thầu bị thủ thi
Chương 30: Đoạt quái giết chữ đỏ
Chương 31: Bổ đao vương Màn Thầu
Chương 32: Địa Tinh hữu nghị
Chương 33: Một không xem chừng làm gian thương
Chương 34: Hạn định phó bản, tập hợp!
Chương 35: Đáng sợ thất bại trừng phạt
Chương 36: Có vấn đề nữ U Linh
Chương 37: Nhiều đầu mối hơn
Chương 38: Chân diện mục
Chương 39: Lựa chọn ban thưởng thời khắc!
Chương 40: Bạn gái?
Chương 41: Cao thủ mang đánh
Chương 42: Cao thủ đại ca ngươi còn thiếu bạn gái sao
Chương 43: Giết người đoạt Boss
Chương 44: Chủ Tể công hội thù kết
Chương 45: 100 người truy sát
Chương 46: Vòng vây
Chương 47: Khai chiến! (Tăng thêm)
Chương 48: Giết mặc các ngươi
Chương 49: Đoạt các ngươi thủ sát, ngươi đánh ta a
Chương 50: 1000 người, toàn quân xuất động vây giết