Chương 1: Thế giới Chúng Sinh
Chương 2: Ẩn núp sinh hoạt nghề
Chương 3: Thải Tập Thủ công dụng
Chương 4: Hợp thành Tà Mộc Kiếm
Chương 5: Cực Phẩm áo khen thưởng
Chương 6: Nhiệm vụ tổ đội
Chương 7: Liên Thành
Chương 8: Bán Hạ sai lầm
Chương 9: Khiêu chiến Sa Trùng Vương
Chương 10: Tử vong
Chương 11: Thải Tập Thủ giết địch
Chương 12: Danh tiếng tiểu táo
Chương 13: Lạc Nhật Đầu Khôi
Chương 14: Đãi định quest thưởng
Chương 15: Kim sắc búa
Chương 16: Vũ khí mới
Chương 17: Quang Ám Không Gian
Chương 18: Lợi hại nhất BOSS
Chương 19: Mỹ nữ Y Sư
Chương 20: Đối chiến ác lang
Chương 21: Tần Mạt
Chương 22: Thải Tập Thủ lập công
Chương 23: Tìm thạch chi tâm
Chương 24: Hồng sắc khô lâu bản vẽ
Chương 25: Trò chơi kết thúc
Chương 26: Kinh hỉ
Chương 27: Liên thăng hai cấp
Chương 28: Thi Thể Thải Tập Thuật
Chương 29: Nha Trùng Vương Động
Chương 30: Thương lượng sát trùng
Chương 31: Dẫn trùng nhập úng
Chương 32: Ta cũng không biết
Chương 33: Đầu hàng
Chương 34: Bi thảm Nha Trùng Vương
Chương 35: Ẩn Tàng Nhiệm Vụ
Chương 36: Đánh đấm giả bộ nhân
Chương 37: Mời khách
Chương 38: Trưởng thôn đề cử
Chương 39: Kinh khủng nhiệm vụ
Chương 40: Cung Tiễn Thủ kháng quái
Chương 41: Các loại
Chương 42: Đối chiến Biều Trùng Vương
Chương 43: Hắc độc
Chương 44: Tim vị trí
Chương 45: Độc Tính Hộ Kiên
Chương 46: Chiếc nhẫn lựa chọn
Chương 47: Hợp thành
Chương 48: Hoàng Phúc Độc Phong
Chương 49: Chặn lại
Chương 50: Bạo Phong