The Great Escape - Susan Elizabeth Phillips

The Great Escape

Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, phương Tây, HE, H

Người dịch: Hú Hà Hà & I. M

Độ dài: 26 chương

Lucy Jorik mang trong mình tính cách ương ngạnh bướng bỉnh, cô đã bỏ chú rể của mình - một người hấp dẫn khó có thể cưỡng lại được - Ted Beaudine, ngay tại thánh đường hôn lễ.

Giờ đây cô đang bắt đầu cuộc hành trình tự do của bản thân mình, một cuộc hành trình lãng, pha thêm chút thú vị sau một yên xe máy của một gã xa lạ nguy hiểm.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: The Great Escape Chương 1-1
Chương 1: The Great Escape Chương 1-2
Chương 2: The Great Escape Chương 2-1
Chương 2: The Great Escape Chương 2-2
Chương 3: The Great Escape Chương 3-1
Chương 3: The Great Escape Chương 3-2
Chương 4: The Great Escape Chương 4-1
Chương 4: The Great Escape Chương 4-2
Chương 5: The Great Escape Chương 5-1
Chương 5: The Great Escape Chương 5-2
Chương 6: The Great Escape Chương 6-1
Chương 6: The Great Escape Chương 6-2
Chương 7: The Great Escape Chương 7-1
Chương 7: The Great Escape Chương 7-2
Chương 8: The Great Escape Chương 8-1
Chương 8: The Great Escape Chương 8-2
Chương 9: The Great Escape Chương 9-1
Chương 9: The Great Escape Chương 9-2
Chương 10: The Great Escape Chương 10-1
Chương 10: The Great Escape Chương 10-2
Chương 11: The Great Escape Chương 11-1
Chương 11: The Great Escape Chương 11-2
Chương 12: The Great Escape Chương 12-1
Chương 12: The Great Escape Chương 12-2
Chương 13: The Great Escape Chương 13-1
Chương 13: The Great Escape Chương 13-2
Chương 14: The Great Escape Chương 14-1
Chương 14: The Great Escape Chương 14-2
Chương 15: The Great Escape Chương 15-1
Chương 15: The Great Escape Chương 15-2
Chương 16: The Great Escape Chương 16-1
Chương 16: The Great Escape Chương 16-2
Chương 17: The Great Escape Chương 17-1
Chương 17: The Great Escape Chương 17-2
Chương 18: The Great Escape Chương 18-1
Chương 18: The Great Escape Chương 18-2
Chương 19: The Great Escape Chương 19-1
Chương 19: The Great Escape Chương 19-2
Chương 20: The Great Escape Chương 20-1
Chương 20: The Great Escape Chương 20-2
Chương 21: The Great Escape Chương 21-1
Chương 21: The Great Escape Chương 21-2
Chương 22: The Great Escape Chương 22-1
Chương 22: The Great Escape Chương 22-2
Chương 23: The Great Escape Chương 23-1
Chương 23: The Great Escape Chương 23-2
Chương 24: The Great Escape Chương 24-1
Chương 24: The Great Escape Chương 24-2
Chương 25: The Great Escape Chương 25-1
Chương 25: The Great Escape Chương 25-2