Chương 1: Ta và Sarutobi tranh đồ đệ
Chương 2: Cầm thú giáo sư hệ thống
Chương 3: Ngươi tmd muốn chết phải không?
Chương 4: Hưởng Lôi Quả Thực
Chương 5: Đây là bị bắt kẻ thông dâm!
Chương 6: Vấn đề ta chính là vô sỉ như vậy
Chương 7: Họa Thủy Đông Dẫn
Chương 8: Bức điên Taka Kato
Chương 9: Shifon vô sỉ dạy học (1)
Chương 10: Shifon vô sỉ dạy học (2)
Chương 11: Ta muốn nhận rõ Shifon thực lực!
Chương 12: Một cước phế Danzo
Chương 13: Cuối cùng xui xẻo vẫn là Tsunade tiểu Loli
Chương 14: Ngày chó Danzo
Chương 15: Đồng dạng ngày chó sát hạch
Chương 16: Thích hợp nhất làm ám bộ nam nhân -- Danzo
Chương 17: Công chúaVS công chúa
Chương 18: Đại danh như lợn cẩu! (1)
Chương 19: Đại danh như lợn cẩu! (2)
Chương 20: Muốn giết là có thể giết
Chương 21: Uy hiếp cùng trị liệu
Chương 22: Lại thu một đồ
Chương 23: Bạo nổ y thật sự là quá tốt
Chương 24: Trung nhẫn sát hạch
Chương 25: Hay vị lão sư
Chương 26: Ba tháng huấn luyện
Chương 27: Không thắng lợi, thà chớ chết!
Chương 28: S cấp tiền đặt cược
Chương 29: Tuyển trạch
Chương 30: Tsunade chiến Ameyuri
Chương 31: Jiraiya ‘Nô lệ tự tiến cử thư’
Chương 32: Danzo kinh hám
Chương 33: Sát hạch kết thúc
Chương 34: Lão sư rất thất vọng
Chương 35: Hoa thức thanh tú Sarutobi
Chương 36: Shifon lưu cảm thấy thẹn dạy học lý luận
Chương 37: Tsunade Loli trưởng sai lệch
Chương 38: Đồ vô sỉ nhóm
Chương 39: Chiến trường trang bị mới bị
Chương 40: Shifon tu hành
Chương 41: Huyết vũ
Chương 42: Cứu viện
Chương 43: Không có danh hiệu vinh quang
Chương 44: Để bọn họ trả giá thật lớn!
Chương 45: Quyền vung, người vong!
Chương 46: Bạo quân
Chương 47: Mọi người mất ngủ
Chương 48: Lãnh huyết
Chương 49: Vạn lôi!
Chương 50: Thần chi chế tài