Chương 1: Âm u phòng thí nghiệm
Chương 2: Đặc thù gien
Chương 3: Phản bội chạy trốn phong ba
Chương 4: Rời thôn
Chương 5: Tenseigan
Chương 6: Bẫy rập
Chương 7: Luân Chuyển Như Ý
Chương 8: Akasuna no Sasori
Chương 9: 3 thay mặt Phong Ảnh người Khôi Lỗi
Chương 10: Cướp đoạt Khôi Lỗi
Chương 11: Diễn kịch
Chương 12: Khôi Lỗi trắc thí
Chương 13: 9 vĩ loạn
Chương 14: Dã tâm
Chương 15: Thần Nông
Chương 16: Vân Ẩn Jinchuriki
Chương 17: Mật hội Orochimaru
Chương 18: A cấp nhiệm vụ
Chương 19: Nhục thể tái sinh bí thuật
Chương 20: Luận bàn
Chương 21: 8 môn độn giáp
Chương 22: Tổ đội
Chương 23: Truy tung cùng tao ngộ
Chương 24: Tốc thắng
Chương 25: Thuế biến
Chương 26: Tuyển bạt
Chương 27: Uchiha Shisui
Chương 28: Thiên địch
Chương 29: Hyuga vs Uchiha thượng
Chương 30: Hyuga vs Uchiha hạ
Chương 31: Tam Đại mời
Chương 32: Mạch nước ngầm
Chương 33: Nhân tạo Vĩ Thú tưởng tượng
Chương 34: Vu nữ cầu viện
Chương 35: Cộng hưởng bí mật
Chương 36: Sa Ẩn Diệp Thương
Chương 37: Thăm dò cùng suy đoán
Chương 38: Giao dịch
Chương 39: Chặn đánh
Chương 40: Bí ẩn
Chương 41: Đừng phát ngốc
Chương 42: Ám Bí Thuật
Chương 43: Phong ấn
Chương 44: Cơ hội
Chương 45: Bản thân con mắt
Chương 46: Ngộ phục
Chương 47: Trong rừng hỗn chiến
Chương 48: Ác chiến
Chương 49: Cường Giả Chi Tâm
Chương 50: Cơ mật cùng ngậm miệng