Chương 1: Xuyên qua Orochimaru (sách mới, Cầu nguyệt phiếu, kim đậu)
Chương 2: Gen cường hóa dịch (sách mới, Cầu nguyệt phiếu, kim đậu)
Chương 3: Gen cùng vũ khí (sách mới, Cầu nguyệt phiếu, kim đậu)
Chương 4: Orochimaru thiên phú (sách mới, Cầu nguyệt phiếu, kim đậu)
Chương 5: Lục song Rinegan? (Sách mới, Cầu nguyệt phiếu, kim đậu)
Chương 6: Tsunade đến
Chương 7: Vẫn là chất lỏng
Chương 8: Muốn động thủ liền mau
Chương 9: Sân huấn luyện ngẫu nhiên gặp
Chương 10: Tsunade nhìn trúng nam nhân
Chương 11: Nhị Hokage
Chương 12: Tốt nghiệp khảo thí
Chương 13: Đùa bức Jiraiya
Chương 14: Thực lực trắc nghiệm
Chương 15: Phân thân Đại Bạo Phá
Chương 16: Bắt đầu nghiên cứu khoa học con đường
Chương 17: Có thể cho ta một sợi tóc sao
Chương 18: Thông linh chi thuật
Chương 19: Orochimaru cơ duyên
Chương 20: Kiếm Kusanagi
Chương 21: Orochimaru tính dẻo
Chương 22: Gen dung hợp uy lực
Chương 23: Nhan trị là không may
Chương 24: Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ
Chương 25: Lao tới chiến trường
Chương 26: Sarutobi cùng Danzo
Chương 27: Năng lực nhận biết
Chương 28: Cùng Vân nhẫn tao ngộ chiến
Chương 29: Tam nhẫn lần đầu phối hợp
Chương 30: Hợp kích chi thuật
Chương 31: Gen chữa trị dịch
Chương 32: Sarutobi Hiruzen kinh ngạc
Chương 33: Nhị Hokage phải chết
Chương 34: Hokage đệ tam thượng vị
Chương 35: Kết thúc chiến tranh biện pháp
Chương 36: Hiruko
Chương 37: Khiếp sợ Konoha cao tầng
Chương 38: Khổ cực Jiraiya
Chương 39: Orochimaru vs Jiraiya
Chương 40: Jiraiya bị giây
Chương 41: Hướng phương diện nào phát triển
Chương 42: Sarutobi ủng hộ
Chương 43: Căn cứ thí nghiệm
Chương 44: Tìm đường chết Jiraiya
Chương 45: Sharingan
Chương 46: Thể chất cùng nhãn lực
Chương 47: Orochimaru lão sư
Chương 48: Khách tới ngoài ý muốn
Chương 49: Uzumaki Mito
Chương 50: Orochimaru suy nghĩ