Chương 1: Mục Dương
Chương 2: Cảm giác chính mình phải bay lên
Chương 3: Con mẹ nó, lại là Dragon Ball thế giới!
Chương 4: Nguyên thủy dãy núi
Chương 5: Một năm
Chương 6: Cực hạn tu hành
Chương 7: Khí công phương pháp tu luyện
Chương 8: Khí là võ thuật thăng hoa
Chương 9: Một màn kia nở rộ ánh sáng
Chương 10: Truyền thụ
Chương 11: Phân biệt
Chương 12: Thần bí địa phương
Chương 13: Gia tốc không gian
Chương 14: Các trưởng bối chờ đợi
Chương 15: Rơi xuống phi thuyền hài cốt
Chương 16: Năng lượng tham trắc khí
Chương 17: Ba năm
Chương 18: Đoàn tàu bên trên ngẫu nhiên gặp
Chương 19: Phong Diệp đảo
Chương 20: Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội
Chương 21: Thủ tú!
Chương 22: Người trẻ tuổi kia là ai?
Chương 23: Thế như chẻ tre
Chương 24: Gilo
Chương 25: Tuổi trẻ bên trong xưng hùng
Chương 26: Tìm kiếm siêu năng lực học viện
Chương 27: Vũ Không Thuật
Chương 28: Học viện nơi ở
Chương 29: Nhẹ nhàng thiếu nữ Mesía
Chương 30: Karin thánh địa
Chương 31: Tháp Karin đỉnh
Chương 32: Thần mèo Karin huấn luyện
Chương 33: Trần nhà
Chương 34: Đánh vỡ, đệ nhất trọng giới hạn
Chương 35: April
Chương 36: Tiên Đậu
Chương 37: Ba miệng vạc
Chương 38: Ăn cướp cường đạo
Chương 39: Xà Phu quân đoàn
Chương 40: Lang thang tiểu nữ hài
Chương 41: Đưa cho thần mèo Karin lễ vật
Chương 42: Thuốc trường sinh bất lão
Chương 43: Rời khỏi
Chương 44: Trên đảo nhỏ tai nạn
Chương 45: April cùng Tiểu Lam Long
Chương 46: Lại gặp nhau
Chương 47: Cứu vớt April
Chương 48: Thiên Tâm lưu cùng Thần Điện
Chương 49: Trong túi xách hai kiện đồ vật
Chương 50: Trực đảo Hoàng Long